Välfärdsområden och välfärdsområdesval


Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut bland annat om servicestrategin, principerna för service-nätverket, servicenivån på räddningsväsendet, välfärdsområdets budget och ekonomiplan samt valet av ledamöter till de olika organen. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år, och deras mandatperiod börjar den 1 mars 2022.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en handbok om välfärdsområdesvalet som är ett omfattande informationspaket om välfärdsområdesfullmäktiges och fullmäktigeledamöternas upp-gifter. Handboken är avsedd för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige och kandidaterna i väl-färdsområdesvalet, som kan använda den som informationskälla och stöd i arbetet. 

Vid välfärdsområdesvalet är välfärdsområdena valkretsar. Kandidaterna ställs upp för hela väl-färdsområdet. Väljarna kan rösta bara på det egna välfärdsområdets kandidater, och resultatet räk-nas enligt välfärdsområde. Välfärdsområdesvalet förrättas enligt det proportionella valsättet som ett öppet listval på samma sätt som kommunalval.