Mitä tapahtuu yhteistyöalueella asiakas- ja palveluohjauksessa? Iltapäivässä jaamme hyviä kehittämiskäytäntöjä, joilla tavoitellaan saavutettavia ja tasavertaisia palveluja tulevaisuuden sote-palveluissa.

ti 12.10.2021–
ke 13.10.2021

Toisen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

Teemapäivässä keskustellaan käyttöoikeusasetuksesta ja määräysluonnoksista, sekä kerrotaan uudesta digihoitopolusta. Tule kuulolle!

ti 12.10.2021–
ke 13.10.2021

Toisen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

Valtionavustushankkeen alaisen kertomusprojektin rajapintamäärittelyn esittely

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa 8.10.2021 yhteistyöalueilla tehtävää alueellista kehittämistä ja koordinaatiota koskevan valtionavustushaun. Rahoituksen enimmäismäärä on 12 500 000 euroa. Valtionavustusta voivat hakea yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiirit.

Järjestäjä: STM

Työpajassa tarkastellaan rakenteellista sosiaalityötä käsitteellisesti kansallisen tason toimintana.

Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytyksistä. Uusien hyvinvointialueiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Siksi palvelunjärjestäjät tarvitsevat laadukasta ja ajantasaista tietoa alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tarjottavien sote-palvelujen kustannuksista ja vaikuttavuudesta.

Järjestäjä: STM