Toinen kansallinen tilaisuus

Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan monialaisessa yhteistyössä? Miten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus kytkeytyvät monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen?

ti 2.11.2021–
ke 3.11.2021

Ensimmäinen kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 2.11.2021–
ke 3.11.2021

Ensimmäinen kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

 

TAYSin yhteistyöalueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sen osana.  Työskentely jäsentyy eri teemojen ympärille kolmessa kansallisessa tilaisuudessa ja yhteistyöalueiden sisäisissä työpajoissa.   Tilaisuudet ja työpajat on tarkoitettu hyvinvointialueilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. 

Teemapäivässä aluehankkeet kertovat, mitä ovat hankeaikana kehittäneet. Tule kuulolle!

KYS -alueen osallisuus -aamussa kuulemme erityisryhmien osallisuuden tukemisesta, järjestöjen osallistumisesta sote-valmisteluun ja yhdistyskentän koulutuskokonaisuudesta.

 

Tilaisuuden jälkeen osallistujat tietävät, mitä alueilla on tehty ja meneillään suun terveydenhuollossa. Osallistujat voivat verkostoitua ja aloittaa vertaiskehittämisen alueiden välillä matalalla kynnyksellä. Työpajaosuudessa vaihdetaan ajatuksia seminaarissa esillä olleista aiheista ja keskustellaan jatkotyöskentelytoiveista.

Verkostopäivässä tarjotaan tietoa opiskeluhuollon kokonaisuudesta ja sote-uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista opiskeluhuoltoon.

Sote-toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin Alueellinen järjestöyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa maanantaina 22.11.2021 klo 13:00-15:00. Seminaarissa käsitellään järjestöjen roolia uudistuksen valmistelun eri vaiheissa ja pyritään tuomaan esille erilaisia mahdollisuuksia alueelliselle järjestöyhteistyölle. Seminaaria on suunniteltu yhteistyössä yhdyspintojen valmisteluryhmän järjestötoimijoiden kanssa.

Järjestäjä: STM

KYS -alueen -aamussa kuulemme neljä esitystä monialaisuudesta; miten monialaisuus ilmenee työkykyohjelmassa, moniammatillisessa tiimityössä ja yhteisasiakasohjauksessa sekä kuinka konsultointi toteutuu digitaalisessa toimintaympäristössä.

Työpajassa tarkastellaan THL:n CGI:n selvityksen pohjalta laatimaa ehdotusta rakenteellisen sosiaalityön tiedosta osana kansallista tiedontuotantoa.

Webinaarissa perehdymme implementaatiotutkimukseen käytännön kehittämistyössä, sekä pohdimme hyvän ja hyödynnettävän toimintamallin ominaisuuksia.

HYKSin yhteistyöalueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa osana monialaista yhteistyötä. Tilaisuudet ja työpajasarja on tarkoitettu hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. 

klo 13.00 - 15.30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet tulevilla hyvinvointialueilla; esimerkkejä alueiden rakenteista, sisällöistä ja yhdyspintatyöskentelystä.