Toinen kansallinen tilaisuus

Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan monialaisessa yhteistyössä? Miten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus kytkeytyvät monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen?

ti 2.11.2021–
ke 3.11.2021

Ensimmäinen kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 2.11.2021–
ke 3.11.2021

Ensimmäinen kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

 

TAYSin yhteistyöalueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sen osana.  Työskentely jäsentyy eri teemojen ympärille kolmessa kansallisessa tilaisuudessa ja yhteistyöalueiden sisäisissä työpajoissa.   Tilaisuudet ja työpajat on tarkoitettu hyvinvointialueilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. 

Teemapäivässä aluehankkeet kertovat, mitä ovat hankeaikana kehittäneet. Tule kuulolle!

 

Tilaisuuden jälkeen osallistujat tietävät, mitä alueilla on tehty ja meneillään suun terveydenhuollossa. Osallistujat voivat verkostoitua ja aloittaa vertaiskehittämisen alueiden välillä matalalla kynnyksellä. Työpajaosuudessa vaihdetaan ajatuksia seminaarissa esillä olleista aiheista ja keskustellaan jatkotyöskentelytoiveista.

Työpajassa tarkastellaan THL:n CGI:n selvityksen pohjalta laatimaa ehdotusta rakenteellisen sosiaalityön tiedosta osana kansallista tiedontuotantoa.

klo 13.00 - 15.30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet tulevilla hyvinvointialueilla; esimerkkejä alueiden rakenteista, sisällöistä ja sidosryhmätyöskentelystä. (Ilmoittautumislinkki ja ohjelma julkaistaan 2.11.2021)