Aluehankkeiden digitaalisten palvelujen kehittämisen 1. teemapäivä.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä verkkolähetyk-sessä esitellään hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kon-septia ja valtionavustusta, sekä sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta ja valmistelua.

Aluehankkeiden digitaalisten palvelujen kehittämisen 2. teemapäivä.