Tapahtuman tavoitteena on käydä läpi alueiden tilanteet pilottiin osallistumisessa ja täsmentää tulevaisuuden suuntaviivoja.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeiden kansallinen verkostopäivä

KYS -alueen HYTE - aamu siirretään helmikuulle. Aiheena hyvinvointikertomus ja sen tekemiseen liittyvät vaiheet.

KYS -erva

Seminaarissa keskitytään käynnistyneen hyvinvointi-/yhteistyöalueiden valmisteluun erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta sekä ajankohtaisiin sosiaalihuollon kansallisiin kysymyksiin. Vuonna 2022 toteutetaan kaksi (5/22 ja 9/22) ja kahden päivän seminaarikokonaisuutta, joissa jatketaan toimintaympäristön, muuttuvien rakenteiden ja toimintaedellytysten tarkastelua ja kootaan kehittämistyöhön tarvittavia linjauksia ja toimenpiteitä. Seminaareihin sisältyy kansallisten sosiaalihuollon ajankohtaisten kysymysten informaatio- ja työpajaosuudet. Seminaarisarja on maksuton ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, esimies- ja järjestämistehtävissä mukana oleville sekä kunta-hyvinvointialue –rajapinnassa työskenteleville ammattilaisille.

Järjestäjä: STM

Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen perusedellytyksistä. Jotta hyvinvointialueet voivat johtaa tiedolla, tarvitaan yhtenäinen ja kattava sote-tietopohja sekä tiedolla johtamisen osaamista ja työkaluja. Saman tietopohjan tulee palvella myös viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus ja valvontatyötä. Sote-tiedolla johtamisen, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen toimeenpanoa toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelman Virta- ja Valtava-hankkeissa. Ensimmäisen hankekauden lähennellessä loppuaan kerromme webinaarissa tiedolla johtamisen toimeenpanon tähänastisista saavutuksista ja tuloksista sekä alkavien uusien hankekausien tavoitteista.

ti 14.12.2021–
ke 15.12.2021

Toisen kierroksen valmennuspäivät 3 ja 4

Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja rakenneuudistushankkeen osa-alueen 3 aluehankkeissa tehdystä hyvästä työstä ja onnistumisista tiedonhallinnan ja digikehittämisen saralla. Bonuksena tietoa organisaatioriippumattomasta palveluluokituksesta.

ti 14.12.2021–
ke 15.12.2021

Toisen kierroksen valmennuspäivät 3 ja 4

Tervetuloa kuulemaan Rakennehankkeen kehittämisnostoja KYS -alueella. Kuulemme kokemuksia muun muassa Tilannekuvan hyödyntämisestä paljon palveluja käyttävien potilaiden palveluohjauksessa ja Digilääkäri -pilotista. Ohjelma täydentyy lähiviikkoina.

Sähköinen perhekeskus kehittäminen ja toteutus etenee.