Miten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa kehitetyt toimintamallit saadaan juurtumaan? Mitä esteitä juurruttamiselle on ja mitä pitäisi tehdä, jotta juurtuminen lähtisi kestävästi käyntiin? Tilaisuuden järjestää THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen muodostama Sisä-Suomen Tulevaisuustukitiimi.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää webinaarin Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyö –kunnan ja hyvinvointialueen näkökulma torstaina 1.12.2022 klo 12:00-14:00. Webinaari on suunniteltu yhteistyössä Kuntaliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Tulevaisuuden sote -keskus -ohjelmassa Länsi- Suomen yhteistyöalueella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeissa kehitettävät toimintamallit julkaistaan Innokylässä hyvinvointialueiden hankkeiden kokonaisuuksissa. Tässä tilaisuudessa kuullaan, mikä on hyvä toimintamalli, miten se luodaan ja miten se Innokylään kuvataan. Tervetuloa mukaan kaikkialta Suomesta!

Tervetuloa webinaariin kuulemaan, millaisia edellytyksiä Toivo-ohjelmassa on luotu vaikuttavuusperusteiselle johtamiselle ja ohjaukselle!

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: THL

Viiden toimintansa päättävän mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeen päätöstilaisuudessa jaamme tietoa ja kokemuksia mielenterveysosaamisen toimintamallien kehittämisestä ja tuloksista.

THL

Webinaarissa esitellään lokakuussa julkaistu TOIMIA-suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa ja kerrotaan kotikuntoutuksen tilanteesta hyvinvointialueilla.

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus alueen kehittäjille ja toimijoille

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja

THL järjestää ensimmäisen kansallisen yhteistyöpäivän Suomen kestävän kasvun ohjelman aluehankkeille.