Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tapahtumat ovat vuonna 2023 THL:n tapahtumakalenterissa.

Webinaarin tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhteistä ymmärrystä ammattilaisten ja palvelun käyttäjien yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä jakaa saatuja kokemuksia asiakkaiden osallisuudesta palvelujärjestelmään. Teemana on asiakasosallisuus - yhdenvertainen osallisuus uusilla hyvinvointialueilla.