Yhteistyöalueen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, vuoropuhelua ajankohtaisista aiheista!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muualta! Teams-tapaaminen.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) - ohjelman tilaisuudessa käsitellään onnistumisia teknologioiden käyttöönotossa eri alueilla.

Järjestäjä STM, VM, OKM, TEM, Kuntaliitto

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa järjestetään Miten yhdessä olemme elinvoimaisempia? –webinaari. Tilaisuuden on suunnitellut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto.

Järjestäjä: OKM, STM, TEM, VM

Onko toimintamalli vielä kuvaamatta Innokylään? Innokylä järjestää toimintamallien kuvaamisen tueksi verkkoklinikan kansallisten kehittämisohjelmien hanketoimijoille.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) aloitusseminaarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptista.

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, Sisä-Suomen yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 4) infotilaisuuden - tervetuloa mukaan!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen webinaari

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Järjestöjen sote-muutostuen, Kestävän kasvun ohjelman, Työkykyohjelman ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman järjestämä avoin tilaisuus osallisuusteemalla Länsi-Suomen yhteistyöalueen hanketoimijoille ja muille asiantuntijoille sekä järjestöjen edustajille.

THL järjestää alueellisille hankeorganisaatioille infotilaisuuden digitaalisten palveluiden nykytilan kuvauksen ja kypsyysarvioinnin tekemisestä osana Suomen kestävän kasvun ohjelman investointi 4:n toimenpiteitä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.