Valtionavustushankkeen alaisen kertomusprojektin rajapintamäärittelyn esittely

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa 8.10.2021 yhteistyöalueilla tehtävää alueellista kehittämistä ja koordinaatiota koskevan valtionavustushaun. Rahoituksen enimmäismäärä on 12 500 000 euroa. Valtionavustusta voivat hakea yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiirit.

Järjestäjä: STM

Työpajassa tarkastellaan rakenteellista sosiaalityötä käsitteellisesti kansallisen tason toimintana.

Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen onnistumisen perusedellytyksistä. Uusien hyvinvointialueiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkaiden tarpeita vastaavia palveluja. Siksi palvelunjärjestäjät tarvitsevat laadukasta ja ajantasaista tietoa alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tarjottavien sote-palvelujen kustannuksista ja vaikuttavuudesta.

Järjestäjä: STM

Toinen kansallinen tilaisuus

Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan monialaisessa yhteistyössä? Miten sosiaalityö ja sosiaaliohjaus kytkeytyvät monialaiseen asiakas- ja palveluohjaukseen?

ti 2.11.2021–
ke 3.11.2021

Ensimmäinen kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 2.11.2021–
ke 3.11.2021

Ensimmäinen kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

 

TAYSin yhteistyöalueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sen osana.  Työskentely jäsentyy eri teemojen ympärille kolmessa kansallisessa tilaisuudessa ja yhteistyöalueiden sisäisissä työpajoissa.   Tilaisuudet ja työpajat on tarkoitettu hyvinvointialueilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. 

Teemapäivässä aluehankkeet kertovat, mitä ovat hankeaikana kehittäneet. Tule kuulolle!

 

Tilaisuuden jälkeen osallistujat tietävät, mitä alueilla on tehty ja meneillään suun terveydenhuollossa. Osallistujat voivat verkostoitua ja aloittaa vertaiskehittämisen alueiden välillä matalalla kynnyksellä. Työpajaosuudessa vaihdetaan ajatuksia seminaarissa esillä olleista aiheista ja keskustellaan jatkotyöskentelytoiveista.

Työpajassa tarkastellaan THL:n CGI:n selvityksen pohjalta laatimaa ehdotusta rakenteellisen sosiaalityön tiedosta osana kansallista tiedontuotantoa.

klo 13.00 - 15.30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet tulevilla hyvinvointialueilla; esimerkkejä alueiden rakenteista, sisällöistä ja sidosryhmätyöskentelystä. (Ilmoittautumislinkki ja ohjelma julkaistaan 2.11.2021)

Tapahtuman tavoitteena on käydä läpi alueiden tilanteet pilottiin osallistumisessa ja täsmentää tulevaisuuden suuntaviivoja.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeiden kansallinen verkostopäivä

Seminaarissa keskitytään käynnistyneen hyvinvointi-/yhteistyöalueiden valmisteluun erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta sekä ajankohtaisiin sosiaalihuollon kansallisiin kysymyksiin. Vuonna 2022 toteutetaan kaksi (5/22 ja 9/22) ja kahden päivän seminaarikokonaisuutta, joissa jatketaan toimintaympäristön, muuttuvien rakenteiden ja toimintaedellytysten tarkastelua ja kootaan kehittämistyöhön tarvittavia linjauksia ja toimenpiteitä. Seminaareihin sisältyy kansallisten sosiaalihuollon ajankohtaisten kysymysten informaatio- ja työpajaosuudet. Seminaarisarja on maksuton ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, esimies- ja järjestämistehtävissä mukana oleville sekä kunta-hyvinvointialue –rajapinnassa työskenteleville ammattilaisille.

Järjestäjä: STM

ti 14.12.2021–
ke 15.12.2021

Toisen kierroksen valmennuspäivät 3 ja 4

Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan aluehankkeissa tehdystä hyvästä työstä ja onnistumisista.

ti 14.12.2021–
ke 15.12.2021

Toisen kierroksen valmennuspäivät 3 ja 4

Hyks alueen tapahtuma

Save the date! Yhteistyöalueen (Hyks-alue) Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeen yhteinen tapahtuma.

ti 18.1.2022–
ke 19.1.2022

Kolmannen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

ti 18.1.2022–
ke 19.1.2022

Kolmannen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

Kolmas kansallinen tilaisuus

Mitä hyötyä omatyöntekijän nimeämisestä on asiakkaalle ja sujuvalle monialaiselle yhteistyölle? Miten sosiaalihuollon omatyöntekijän tehtävä rakennetaan osaksi tulevaisuuden sote-keskusta?

ti 3.5.2022–
ke 4.5.2022

Viidennen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

ti 3.5.2022–
ke 4.5.2022

Viidennen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää