Webinaari, THL

Nuorten päihdepalvelut ja niiden kehittäminen

Aiheena osaaminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus on tarkoitettu maksuttoman ehkäisyn kokeilun kehittäjille, seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuma järjestetään webinaarina Teamsissa ja se on osallistujille maksuton.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen iltapäivä sosiaalihuollon palveluiden kehittäjille ja asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa kuulolle myös muualta päin Suomea! Webinaari.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa kansallisen hanketuen aloitusinfotilaisuuden - tervetuloa mukaan!

Tule mukaan kuulemaan ja rakentamaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 1) aloitusinfon - tervetuloa mukaan!

Opiskeluhuollon teemaryhmä järjestää avoimen infotilaisuuden opiskeluhuollon organisoimisesta osana sote-uudistusta.

Järjestäjä: OKM, STM

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

ti 24.5.2022–
ke 25.5.2022

Kolmannen kierroksen 2. työpaja

ti 24.5.2022–
ke 25.5.2022

Kolmannen kierroksen 2. työpaja

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Webinaari, STM

Järjestäjä: STM

Yhteistyöalueen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, vuoropuhelua ajankohtaisista aiheista!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muualta! Teams-tapaaminen.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) - ohjelman tilaisuudessa käsitellään onnistumisia teknologioiden käyttöönotossa eri alueilla.

Järjestäjä STM, VM, OKM, TEM, Kuntaliitto

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa järjestetään Miten yhdessä olemme elinvoimaisempia? –webinaari. Tilaisuuden on suunnitellut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto.

Järjestäjä: OKM, STM, TEM, VM

Onko toimintamalli vielä kuvaamatta Innokylään? Innokylä järjestää toimintamallien kuvaamisen tueksi verkkoklinikan kansallisten kehittämisohjelmien hanketoimijoille.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) aloitusseminaarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptista.

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, Sisä-Suomen yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 4) infotilaisuuden - tervetuloa mukaan!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen webinaari

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Järjestöjen sotemuutostuen, Kestävän kasvun ohjelman, Työkykyohjelman ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman järjestämä avoin tilaisuus osallisuus-teemalla Länsi-Suomen yhteistyöalueella hanketoimijoille ja muille asiantuntijoille, järjestöjen asiantuntijoille jne.

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

 

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Kolmannen valmennuskierroksen 3. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

 

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen arjen toimintaympäristöissä​

 

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Järjestäjä THL

 

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Webinaarissa käsitellään Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin tuloksia ja nivotaan ne kansalliseen vaikuttavuuden arvioinnin kontekstiin. Seminaari on kohdennettu erityisesti sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja esihenkilöille.

Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sisä-Suomen yhteistyöalueen suun terveydenhuollon kehittämisseminaarin teemana on tiedolla johtaminen. Tilaisuus on tarkoitettu Sisä-Suomen hyvinvointialueiden suun terveydenhuollon ammattilaisille ja kehittäjille sekä kaikille kiinnostuneille myös muilla hyvinvointialueilla.

Maailman ehkäisypäivä

Mitä ihmettä tarkoittaa SoTe-tike? Tule kuulemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskustoiminnasta tai vastaavasta moniviranomaisyhteistyöstä. Tilaisuus järjestetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

Neljännen valmennuskierroksen 3. työpaja

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Viidennen valmennuskierroksen 3. työpaja

Lapsen ja perheen huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa​

Ensisijainen kohderyhmä: Palvelujen johtajat ja kehittäjät sekä hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset iäkkäiden ja vammaisten palveluissa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

Kolmannen valmennuskierroksen 4. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

 

THL

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

 

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus