Yhteistyöalueen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, vuoropuhelua ajankohtaisista aiheista!

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

Etelä-Suomen yhteistyöalueen toimijoiden verkostotapaaminen.

Kutsumme tilaisuuteen kaikkia eri toimijoita, jotka osallistuvat hyvinvointialueiden palveluiden kehittämiseen: hyvinvointialueiden ja kuntien työntekijät, järjestöt ja kokemusasiantuntijat. Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen. Webinaarissa kerrotaan lastensuojelun kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta ja aikataulusta. Webinaari on suunnattu uudistuksesta kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä ilmoittautumista ennakkoon.

Järjestäjä: STM

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

 

Järjestäjä TYÖ2030-ohjelma

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

THL

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa osallistumaan myös muilta alueilta!

Kolmannen valmennuskierroksen 3. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muualta! Teams-tapaaminen.

THL

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa osallistumaan myös muilta alueilta!

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa osallistumaan myös muilta alueilta!

Webinaari, THL

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen arjen toimintaympäristöissä​

Webinaari, THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman järjestämä kansallinen tilaisuus.

THL

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muilta alueilta!

THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sisä-Suomen tapahtuma terveyssosiaalityön kehittäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille

Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin kokoava webinaari

THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sisä-Suomen yhteistyöalueen suun terveydenhuollon kehittämisseminaarin teemana on tiedolla johtaminen. Tilaisuus on tarkoitettu Sisä-Suomen hyvinvointialueiden suun terveydenhuollon ammattilaisille ja kehittäjille sekä kaikille kiinnostuneille myös muilla hyvinvointialueilla.

THL

Itä-Suomen yhteistyöalueen webinaari. Tervetuloa mukaan myös muilta alueilta!

Kansallinen webinaari

Webinaari

Maailman ehkäisypäivää vietetään 26.9. Yksi ehkäisypäivän tavoitteista on se, että jokainen raskaus olisi toivottu - niin Suomessa kuin muualla maailmallakin.

THL

Mitä tarkoittaa SoTe-tike? Tule kuulemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskustoiminnasta, moniviranomaisyhteistyöstä ja poikkeusolosuhteisiin varautumisesta. Tilaisuus järjestetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Länsi-Suomen Tulevaisuuden sote -keskus -ohjelman hankkeiden hankehenkilöstölle. Myös muut asiantuntijat ovat tervetulleita mukaan, jotka teette toimintamallien kuvauksia Innokylään.

Järjestäjä THL

THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

Neljännen valmennuskierroksen 3. työpaja

Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan ensimmäinen teemakeskustelu. Järjestöjen sote-muutostuen ja THL:n järjestämässä kolmen tilaisuuden sarjassa käsitellään osallisuutta eri näkökulmista.

Järjestäjä DigiFinland Oy

Lämpimästi tervetuloa DigiFinland Oy:n Suuntima-päivään torstaina 6.10.2022 klo 9:00-12:00. Suuntima on palvelu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksien segmentointiin.

Tervetuloa webinaariin kuulemaan, mitä hyvinvointialueiden tiedolla johtaminen tuo sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen!

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Viidennen valmennuskierroksen 3. työpaja

Tilaisuudessa käydään läpi vähimmäistietosisältöasetuksen ja siihen liittyvän teknisen soveltamisohjeen taustaa sekä lausuntokierroksen kysymyksiä.

Järjestäjä: STM

Tilaisuudessa käydään läpi vähimmäistietosisältöasetuksen ja siihen liittyvän teknisen soveltamisohjeen taustaa sekä lausuntokierroksen kysymyksiä.

Järjestäjä: STM

Lapsen ja perheen huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa​

Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan toinen teemakeskustelu. Järjestöjen sote-muutostuen ja THL:n järjestämässä kolmen tilaisuuden sarjassa käsitellään osallisuutta eri näkökulmista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Itä-Suomen alueen yhteiswebinaari. Tervetuloa myös muilta alueilta!

Ensisijainen kohderyhmä: Palvelujen johtajat ja kehittäjät sekä hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset iäkkäiden ja vammaisten palveluissa

Tilaisuus on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen työkykyohjelman toimijoille, yhteistyötahoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa!

Programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnar en utvecklingsdag för de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Länsi-Suomen Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeiden hankehenkilöstölle.

Itä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan kolmas teemakeskustelu. Järjestöjen sote-muutostuen ja THL:n järjestämässä kolmen tilaisuuden sarjassa käsitellään osallisuutta eri näkökulmista.

Työkykyohjelmassa STM:n rahoittamien työkyvyn ja työllistymisen tuen toimenpidekokonaisuudet päättyvät vuoden lopussa. Laaja-alaisilla toimenpiteillä on etsitty ratkaisuja, jotka tukevat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään.  

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) järjestötoimijoille suunnatun info- ja keskustelutilaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisesta palvelukonseptista.

Sisä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin Järjestöjen osallisuus ja yhteistyö hyvinvointialueilla torstaina 10.11.2022 klo 10:00-12:00.

Järjestäjä: STM

Etelä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Tämä Länsi-Suomen yhteistyöalueen Valoa osallisuuteen -tilaisuus on kolmas ja viimeinen vuonna 2022. Tässä tilaisuudessa kuullaan osallistava näkökulma, tarina kokemusasiantuntijan, järjestön ja organisaation puheenvuoroina - mikä ja miten rooli istuu sote-uudistuksen kehittämiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta ?

Työkykyohjelman Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Länsi-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, joita aihe kiinnostaa ja jotka ovat mukana kehittämässä työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita.

Kolmannen valmennuskierroksen 4. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

 

THL

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

STM, THL

Lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tavoitteena on ollut eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Loppuseminaarissa kuulemme kehittämistyön tuloksista.

 

THL

Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa kehitetyt toimintamallit saadaan juurtumaan? Mitä esteitä juurruttamiselle on ja mitä pitäisi tehdä, jotta juurtuminen lähtisi kestävästi käyntiin? Tilaisuuden järjestää THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen muodostama Sisä-Suomen Tulevaisuustukitiimi.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Tulevaisuuden sote -keskus -ohjelmassa Länsi- Suomen yhteistyöalueella.

 

THL

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

 

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja

THL

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Save the date! THL järjestää ensimmäisen kansallisen yhteistyöpäivän Suomen kestävän kasvun ohjelman aluehankkeille.