Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

ti 24.5.2022–
ke 25.5.2022

Kolmannen kierroksen 2. työpaja

ti 24.5.2022–
ke 25.5.2022

Kolmannen kierroksen 2. työpaja

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Webinaari, STM

Järjestäjä: STM

Yhteistyöalueen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, vuoropuhelua ajankohtaisista aiheista!

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muualta! Teams-tapaaminen.

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) - ohjelman tilaisuudessa käsitellään onnistumisia teknologioiden käyttöönotossa eri alueilla.

Järjestäjä STM, VM, OKM, TEM, Kuntaliitto

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa järjestetään Miten yhdessä olemme elinvoimaisempia? –webinaari. Tilaisuuden on suunnitellut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto.

Järjestäjä: OKM, STM, TEM, VM

Onko toimintamalli vielä kuvaamatta Innokylään? Innokylä järjestää toimintamallien kuvaamisen tueksi verkkoklinikan kansallisten kehittämisohjelmien hanketoimijoille.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) aloitusseminaarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptista.

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, Sisä-Suomen yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 4) infotilaisuuden - tervetuloa mukaan!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen webinaari

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Järjestöjen sote-muutostuen, Kestävän kasvun ohjelman, Työkykyohjelman ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman järjestämä avoin tilaisuus osallisuusteemalla Länsi-Suomen yhteistyöalueen hanketoimijoille ja muille asiantuntijoille sekä järjestöjen edustajille.

THL järjestää alueellisille hankeorganisaatioille infotilaisuuden digitaalisten palveluiden nykytilan kuvauksen ja kypsyysarvioinnin tekemisestä osana Suomen kestävän kasvun ohjelman investointi 4:n toimenpiteitä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Yhteistyöalueen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, vuoropuhelua ajankohtaisista aiheista!

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

Etelä-Suomen yhteistyöalueen toimijoiden verkostotapaaminen. Kutsumme tilaisuuteen kaikkia eri toimijoita, jotka osallistuvat hyvinvointialueiden palveluiden kehittämiseen: hyvinvointialueiden ja kuntien työntekijät, järjestöt ja kokemusasiantuntijat. Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita!

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

 

Järjestäjä TYÖ2030-ohjelma

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

THL

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa osallistumaan myös muilta alueilta!

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muualta! Teams-tapaaminen.

Kolmannen valmennuskierroksen 3. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

THL

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa osallistumaan myös muilta alueilta!

Webinaari, THL

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen arjen toimintaympäristöissä​

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa osallistumaan myös muilta alueilta!

THL

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muilta alueilta!

THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sisä-Suomen tapahtuma terveyssosiaalityön kehittäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille

Webinaarissa käsitellään Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin tuloksia ja nivotaan ne kansalliseen vaikuttavuuden arvioinnin kontekstiin. Seminaari on kohdennettu erityisesti sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja esihenkilöille.

THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sisä-Suomen yhteistyöalueen suun terveydenhuollon kehittämisseminaarin teemana on tiedolla johtaminen. Tilaisuus on tarkoitettu Sisä-Suomen hyvinvointialueiden suun terveydenhuollon ammattilaisille ja kehittäjille sekä kaikille kiinnostuneille myös muilla hyvinvointialueilla.

THL

Itä-Suomen yhteistyöalueen webinaari. Tervetuloa mukaan myös muilta alueilta!

Kansallinen webinaari

Webinaari

Maailman ehkäisypäivää vietetään 26.9. Yksi ehkäisypäivän tavoitteista on se, että jokainen raskaus olisi toivottu - niin Suomessa kuin muualla maailmallakin.

THL

Mitä ihmettä tarkoittaa SoTe-tike? Tule kuulemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskustoiminnasta tai vastaavasta moniviranomaisyhteistyöstä. Tilaisuus järjestetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Länsi-Suomen Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeiden hankehenkilöstölle.

Järjestäjä THL

THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

Neljännen valmennuskierroksen 3. työpaja

Järjestäjä DigiFinland Oy

Lämpimästi tervetuloa DigiFinland Oy:n Suuntima-päivään torstaina 6.10.2022 klo 9:00-12:00. Suuntima on palvelu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksien segmentointiin.

Tervetuloa webinaariin kuulemaan, mitä hyvinvointialueiden tiedolla johtaminen tuo sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen!

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Viidennen valmennuskierroksen 3. työpaja

Lapsen ja perheen huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa​

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Itä-Suomen alueen yhteiswebinaari. Tervetuloa myös muilta alueilta!

Ensisijainen kohderyhmä: Palvelujen johtajat ja kehittäjät sekä hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset iäkkäiden ja vammaisten palveluissa

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Länsi-Suomen Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeiden hankehenkilöstölle.

Itä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Sisä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Etelä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Länsi-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

Kolmannen valmennuskierroksen 4. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

 

THL

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

STM, THL

Lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tavoitteena on ollut eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Loppuseminaarissa kuulemme kehittämistyön tuloksista.

 

THL

Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Tulevaisuuden sote -keskus -ohjelmassa Länsi- Suomen yhteistyöalueella.

 

THL

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

 

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja

THL

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus