Verkostopäivässä tarjotaan tietoa opiskeluhuollon kokonaisuudesta ja sote-uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista opiskeluhuoltoon.

Sote-toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin Alueellinen järjestöyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa maanantaina 22.11.2021 klo 13:00-15:00. Seminaarissa käsitellään järjestöjen roolia uudistuksen valmistelun eri vaiheissa ja pyritään tuomaan esille erilaisia mahdollisuuksia alueelliselle järjestöyhteistyölle. Seminaaria on suunniteltu yhteistyössä yhdyspintojen valmisteluryhmän järjestötoimijoiden kanssa.

Järjestäjä: STM

KYS -alueen -aamussa kuulemme neljä esitystä monialaisuudesta; miten monialaisuus ilmenee työkykyohjelmassa, moniammatillisessa tiimityössä ja yhteisasiakasohjauksessa sekä kuinka konsultointi toteutuu digitaalisessa toimintaympäristössä.

Työpajassa tarkastellaan THL:n CGI:n selvityksen pohjalta laatimaa ehdotusta rakenteellisen sosiaalityön tiedosta osana kansallista tiedontuotantoa.

Webinaarissa perehdymme implementaatiotutkimukseen käytännön kehittämistyössä, sekä pohdimme hyvän ja hyödynnettävän toimintamallin ominaisuuksia.