Webinaarissa perehdymme implementaatiotutkimukseen käytännön kehittämistyössä, sekä pohdimme hyvän ja hyödynnettävän toimintamallin ominaisuuksia.

HYKSin yhteistyöalueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa osana monialaista yhteistyötä. Tilaisuudet ja työpajasarja on tarkoitettu hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. 

klo 13.00 - 15.30

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet tulevilla hyvinvointialueilla; esimerkkejä alueiden rakenteista, sisällöistä ja yhdyspintatyöskentelystä.

Tapahtuman tavoitteena on käydä läpi alueiden tilanteet pilottiin osallistumisessa ja täsmentää tulevaisuuden suuntaviivoja.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeiden kansallinen verkostopäivä

KYS -alueen HYTE - aamu siirretään helmikuulle. Aiheena hyvinvointikertomus ja sen tekemiseen liittyvät vaiheet.

KYS -erva

Seminaarissa keskitytään käynnistyneen hyvinvointi-/yhteistyöalueiden valmisteluun erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta sekä ajankohtaisiin sosiaalihuollon kansallisiin kysymyksiin. Vuonna 2022 toteutetaan kaksi (5/22 ja 9/22) ja kahden päivän seminaarikokonaisuutta, joissa jatketaan toimintaympäristön, muuttuvien rakenteiden ja toimintaedellytysten tarkastelua ja kootaan kehittämistyöhön tarvittavia linjauksia ja toimenpiteitä. Seminaareihin sisältyy kansallisten sosiaalihuollon ajankohtaisten kysymysten informaatio- ja työpajaosuudet. Seminaarisarja on maksuton ja se on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, esimies- ja järjestämistehtävissä mukana oleville sekä kunta-hyvinvointialue –rajapinnassa työskenteleville ammattilaisille.

Järjestäjä: STM

Tiedolla johtaminen on yksi sote-uudistuksen perusedellytyksistä. Jotta hyvinvointialueet voivat johtaa tiedolla, tarvitaan yhtenäinen ja kattava sote-tietopohja sekä tiedolla johtamisen osaamista ja työkaluja. Saman tietopohjan tulee palvella myös viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus ja valvontatyötä. Sote-tiedolla johtamisen, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen toimeenpanoa toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelman Virta- ja Valtava-hankkeissa. Ensimmäisen hankekauden lähennellessä loppuaan kerromme webinaarissa tiedolla johtamisen toimeenpanon tähänastisista saavutuksista ja tuloksista sekä alkavien uusien hankekausien tavoitteista.

ti 14.12.2021–
ke 15.12.2021

Toisen kierroksen valmennuspäivät 3 ja 4

Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja rakenneuudistushankkeen osa-alueen 3 aluehankkeissa tehdystä hyvästä työstä ja onnistumisista tiedonhallinnan ja digikehittämisen saralla. Bonuksena tietoa organisaatioriippumattomasta palveluluokituksesta.

ti 14.12.2021–
ke 15.12.2021

Toisen kierroksen valmennuspäivät 3 ja 4

Tervetuloa kuulemaan Rakennehankkeen kehittämisnostoja KYS -alueella. Kuulemme kokemuksia muun muassa Tilannekuvan hyödyntämisestä paljon palveluja käyttävien potilaiden palveluohjauksessa ja Digilääkäri -pilotista. Ohjelma täydentyy lähiviikkoina.

Sähköinen perhekeskus kehittäminen ja toteutus etenee.

Yhteistyöalueen (Hyks) verkostotapahtuma

Kutsumme koolle järjestötoimijat ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanketoimijat, esimiehet ja muut yhteistyöverkostot kuulemaan siitä, miten tehdään hyvää yhteistyötä, kun tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalleja kehitetään ja luodaan.

ti 18.1.2022–
ke 19.1.2022

Kolmannen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

ti 18.1.2022–
ke 19.1.2022

Kolmannen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

Tilaisuus suunnattu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeille, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeille sekä muille näihin hankkeisiin kytketyville iäkkäiden palvelujen kehittämishankkeille

 
 
 

Tilaisuudessa jaetaan tietoa TAYSin yhteistyöalueen ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ja mitä kehittämistuloksia hankkeissa on saatu aikaan.

 

Kolmas kansallinen tilaisuus

Mitä hyötyä omatyöntekijän nimeämisestä on asiakkaalle ja sujuvalle monialaiselle yhteistyölle? Miten sosiaalihuollon omatyöntekijän tehtävä rakennetaan osaksi tulevaisuuden sote-keskusta?

 

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaispäivän, jossa paneudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan, digitalisaation ja tiedolla johtamisen ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden suuntaviivoihin. Päivän tavoitteena on kuvata kuntien ja kuntayhtymien johtajille, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille, tietohallintojohtajille ja kehittämisestä vastaaville tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kansallisia linjauksia, kehittämistavoitteita ja hallitusohjelman toimeenpanon tilannetta. Tilaisuus on osa ministeriön ja alueiden välistä vuoropuhelua ja toteutetaan vuosittain.

Järjestäjä: STM

 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Aamussa keskitytään hyvinvointikertomusprosessiin.

Kehittämisen tavoitteena on, että palvelujen saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan tarpeita vastaavaksi. Samanaikaisesti muissa mielenterveysstrategian hankkeissa lisätään ihmisten arkiympäristössä työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa avun ja tuen tarve ja ohjata palveluihin. 

TAYSin yhteistyöalueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sen osana. 

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hyötytavoitteiden arviointi

Verkostopäivän jälkeiset yta-tilaisuudet (5) järjestetään huhti-toukokuussa

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

TAYSin yhteistyöalueen työpaja

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

ti 3.5.2022–
ke 4.5.2022

Viidennen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

ti 3.5.2022–
ke 4.5.2022

Viidennen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!