Webinaarissa perehdymme implementaatiotutkimukseen käytännön kehittämistyössä, sekä pohdimme hyvän ja hyödynnettävän toimintamallin ominaisuuksia.