Kolmas kansallinen tilaisuus

Mitä hyötyä omatyöntekijän nimeämisestä on asiakkaalle ja sujuvalle monialaiselle yhteistyölle? Miten sosiaalihuollon omatyöntekijän tehtävä rakennetaan osaksi tulevaisuuden sote-keskusta?

Ensimmäisen kierroksen 3. valmennuspäivä

Tavoitteena herättää ajatuksia osallisuuden merkityksestä juuri sinulle ja jakaa niitä muille, joka toimit yhteistyöalueella (Tyks) eri sektoreilla asiantuntijana, johtajana, vapaaehtoistyössä jne.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille tarkoitettu tilaisuus toimintamallien kuvaamiseksi Innokylään. Samansisältöinen tilaisuus järjestetään myös 17.2.2022 klo 12.00-13.30.

 

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen verkostopäivä (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma).

Miten uudistuksen toimeenpano ja hyvinvointialueiden hallinnon ja johtamisjärjestelmän suunnittelu etenee aluevaltuustojen aloituksen ja väliaikaishallintojen väistymisen lähestyessä? Mitä historiallisten aluevaalien tulokset kertovat? Minkälaisia esteellisyyskysymyksiä sekä hyvinvointialueella että kunnissa toimivien luottamushenkilöiden tulisi huomioida?

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaispäivän, jossa paneudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan, digitalisaation ja tiedolla johtamisen ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden suuntaviivoihin. Päivän tavoitteena on kuvata hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien johtajille, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille, tietohallintojohtajille ja kehittämisestä vastaaville tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kansallisia linjauksia, kehittämistavoitteita ja hallitusohjelman toimeenpanon tilannetta. Tilaisuus on osa ministeriön ja alueiden välistä vuoropuhelua ja toteutetaan vuosittain.

Järjestäjä: STM

 

Aamussa keskitytään hyvinvointikertomusprosessiin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostopäivä

Tule mukaan kuulemaan ja rakentamaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

Sähköinen perhekeskus kehittäminen ja toteutus etenee.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille tarkoitettu tilaisuus toimintamallien kuvaamiseksi Innokylään. Samansisältöinen tilaisuus järjestetään myös 4.2.2022 klo 8.30-10.00.

Sisä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (ent. Tays-alue)

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sen osana. 

Järjestäjä THL

KATI-hankkeiden työskentelytilaisuudessa käsitellään toimintamalleja.

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen liittyvää teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa. 

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen liittyvää teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa. 

THL ja Järjestöjen muutostuki

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, Sisä-Suomen yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen liittyvää teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa.

Järjestäjä STM, TEM ja OKM

Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö järjestävät yhteistyössä tilaisuuden, jonka aiheena on työllisyyteen ja työkyvyn tukeen liittyvät palvelut sote-uudistuksessa. Tilaisuudessa käsitellään sote-uudistuksen myötä tulevia muutoksia ja vastataan osallistujien lähettämiin kysymyksiin.

Järjestäjä: OKM, STM, TEM

Järjestäjänä THL

LAPE-verkostotapaamisen teemana neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen liittyvää teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa.

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen liittyvää teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa.

Järjestäjä STM, SM, VM

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmistelu-ryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

Tule mukaan kuulemaan ja rakentamaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus, THL

Järjestäjä STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin tiistaina 22.3.2022 klo 12:00-14:00. Seminaarissa käsitellään sote-uudistuksen ajankohtaisia kysymyksiä järjestöjen ja järjestöyhteistyön näkökulmasta. Seminaari on suunniteltu yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa.

Järjestäjä: STM

Järjestäjä STM, SM, VM

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmistelu-ryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

Verkostotapaaminen lasten ja nuorten näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien toimeenpanosta osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Järjestäjä STM, SM, VM

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmisteluryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

Teams-tilaisuus

Etelä-Suomen yhteistyöalue

Tilaisuudessa käsitellään Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen arvioinnin syksyn 2021 tuloksia sekä hankkeiden oma-arviointia.

Opiskeluhuollon teemaryhmä järjestää avoimen infotilaisuuden opiskeluhuollon organisoimisesta osana sote-uudistusta.

Järjestäjä: OKM, STM

Webinaari, teams-tilaisuus. Etelä-Suomen yhteistyöalue.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen verkostopäivä kehittäjille ja muutoin aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan myös muualta päin Suomea!

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen eri osapuolet ovat informoineet palvelujen kuormittuneisuudesta. Sote-uudistuksen mukanaan tuoma integraatio ja uudet palvelumuodot (mm. 116117-päivystysapu, digitalisaatio, kotiin vietävät arviointi- ja hoitopalvelut) ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ratkaista ongelmia.

Webinaari, THL

Mitä tarkoittaa seitsemän päivän hoitotakuu mielenterveys- ja päihdetyössä?

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, TAYS yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Järjestäjä THL

Webinaarissa käsitellään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutiedon kansallista kehittämistä ja uusia laatusuosituksia.

Ensimmäisen valmennuskierroksen 4. työpaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työskenteletkö ikääntyneiden ihmisten ja heidän asioidensa parissa? Kaipaatko tuoreita ajatuksia ja virkistystä nykyiseen tekemiseesi? Kiinnostaako sinua teknologioiden käytön ratkaisut ikääntyneiden arjen tukemisessa? Jos vastasit kyllä, tule mukaan Ikätukiverkoston ensimmäiseen verkostopäivään sote-ammattilaisille ja sen sidosryhmille. Tämän tilaisuuden teemana on teknologiat ikäihmisten palveluissa. Tilaisuus alkaa tietoiskuilla, ja jatkuu työpajaosuudella, jossa osallistujat pääsevät kertomaan tarpeistaan ikätukiverkostolle.

Järjestäjä STM, SM, VM

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmisteluryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Järjestäjä STM, SM, VM

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmisteluryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

 

Tilaisuuteen voivat osallistua Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeiden ja Työkykyhankkeiden hankejohto, projektipäälliköt ja sosiaalihuollon kehittäjät, RISE:n aluejohtaja ja kehityspäälliköt, sosiaalialan osaamiskeskukset sekä Kela.

ti 19.4.2022–
ke 20.4.2022

Neljäs valmennuskierros: 1. työpaja

Järjestäjä STM, SM, VM

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmisteluryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

ti 19.4.2022–
ke 20.4.2022

Neljäs valmennuskierros: 1. työpaja

Tule mukaan kuulemaan ja rakentamaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

Miten uudistus vaikuttaa sote-palveluiden ja pelastustoimen rahoitukseen? Minkälaisia muutoksia tuoreimmat rahoituslaskelmat sisältävät hyvinvointialueiden ja kuntien osalta? Minkälaisia vaikutuksia uudistuksella on kuntatalouteen ja tehtävien rahoitukseen?

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeissa työskenteleville kuntoutuksen kehittäjille tarkoitettu aloitustilaisuus järjestetään webinaarina.

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Järjestäjä SM, SPEK ja SPPL

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö järjestävät aluevaltuutetuille sekä varavaltuutetuille seitsemän webinaaria. Infoiltojen teemat on valittu kansallisten valmisteluryhmien pohjalta ja ne järjestetään noin viikon välein.

Järjestäjä: SM, STM, VM

Etelä-Suomen yhteistyöalue. Teams-tilaisuus.

ma 2.5.2022–
ti 3.5.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, Sisä-Suomen yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

ma 2.5.2022–
ti 3.5.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

ti 3.5.2022–
ke 4.5.2022

Viidennen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

ti 3.5.2022–
ke 4.5.2022

Viidennen kierroksen kaksi ensimmäistä valmennuspäivää

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Järjestäjä THL

KATI-hankkeiden työskentelytilaisuudessa käsitellään toimintamalleja.

Oppilashuollon yhteistyö Länsi-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueilla.

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Toisen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Työkykyohjelman tilaisuus, järjestäjänä THL.

Tilaisuus on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen työkykyohjelman toimijoille, yhteistyötahoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa!

Webinaari, THL

Nuorten päihdepalvelut ja niiden kehittäminen

Aiheena osaaminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus on tarkoitettu maksuttoman ehkäisyn kokeilun kehittäjille, seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuma järjestetään webinaarina Teamsissa ja se on osallistujille maksuton.

Etelä-Suomen yhteistyöalueen iltapäivä sosiaalihuollon palveluiden kehittäjille ja asiasta kiinnostuneille. Tervetuloa kuulolle myös muualta päin Suomea! Webinaari.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa kansallisen hanketuen aloitusinfotilaisuuden - tervetuloa mukaan!

Tule mukaan kuulemaan ja rakentamaan ratkaisuja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 1) aloitusinfon - tervetuloa mukaan!

Opiskeluhuollon teemaryhmä järjestää avoimen infotilaisuuden opiskeluhuollon organisoimisesta osana sote-uudistusta.

Järjestäjä: OKM, STM

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

ti 24.5.2022–
ke 25.5.2022

Kolmannen kierroksen 2. työpaja

ti 24.5.2022–
ke 25.5.2022

Kolmannen kierroksen 2. työpaja

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Yhteistyöalueen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, vuoropuhelua ajankohtaisista aiheista!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus. Tervetuloa mukaan myös muualta! Teams-tapaaminen.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) - ohjelman tilaisuudessa käsitellään onnistumisia teknologioiden käyttöönotossa eri alueilla.

Järjestäjä STM, VM, OKM, TEM, Kuntaliitto

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa järjestetään Miten yhdessä olemme elinvoimaisempia? –webinaari. Tilaisuuden on suunnitellut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto.

Järjestäjä: OKM, STM, TEM, VM

Onko toimintamalli vielä kuvaamatta Innokylään? Innokylä järjestää toimintamallien kuvaamisen tueksi verkkoklinikan kansallisten kehittämisohjelmien hanketoimijoille.

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) aloitusseminaarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptista.

THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen Tulevaisuustukitrio kutsuu sinut toimintakulttuurin ja palvelujärjestelmän muutosten äärelle, Sisä-Suomen yhteistyöalueen virtuaaliseen info- ja keskustelutilaisuuteen!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 4) infotilaisuuden - tervetuloa mukaan!

Työpaja: Kuntoutuksen yleinen toimintamalli

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma, THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen webinaari

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Suomen kestävän kasvun ohjelman hanketoimijoille suunnattu verkkoklinikka, jossa opastetaan, miten Innokylän kokonaisuudet otetaan käyttöön.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Keskustelua kesässä, Itä-Suomen yhteistyöalue

Hei sinä, joka kaipaat seminaarien ja oman työn mainingeissa enemmän yhteistä ammattilaisten välistä keskustelua työkyvyn tuen asioista ja meneillä olevista uudistuksista. Tule linjoille muiden kaltaistesi joukkoon keskustelemaan.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

Järjestäjä THL

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman hankkeet kohtaavat kaksipäiväisessä työskentelytilaisuudessa.

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 23.8.2022–
ke 24.8.2022

Viides kierros: valmennuspäivät 3 ja 4

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

ti 30.8.2022–
ke 31.8.2022

Neljäs valmennuskierros, 2. työpaja

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

 

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Kolmannen valmennuskierroksen 3. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

 

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen arjen toimintaympäristöissä​

 

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Järjestäjä THL

 

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Webinaarissa käsitellään Työikäisten asiakassuunnitelman pilotin tuloksia ja nivotaan ne kansalliseen vaikuttavuuden arvioinnin kontekstiin. Seminaari on kohdennettu erityisesti sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville ammattilaisille ja esihenkilöille.

Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

THL, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sisä-Suomen yhteistyöalueen suun terveydenhuollon kehittämisseminaarin teemana on tiedolla johtaminen. Tilaisuus on tarkoitettu Sisä-Suomen hyvinvointialueiden suun terveydenhuollon ammattilaisille ja kehittäjille sekä kaikille kiinnostuneille myös muilla hyvinvointialueilla.

Maailman ehkäisypäivä

Mitä ihmettä tarkoittaa SoTe-tike? Tule kuulemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskustoiminnasta tai vastaavasta moniviranomaisyhteistyöstä. Tilaisuus järjestetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

to 29.9.2022–
pe 30.9.2022

Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjalla tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelun toimintamallien käyttöönottoa ja vaikuttavuuden arviointia hyvinvointialueilla.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Neljännen valmennuskierroksen 3. työpaja

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Viidennen valmennuskierroksen 3. työpaja

Lapsen ja perheen huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa​

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Ensisijainen kohderyhmä: Palvelujen johtajat ja kehittäjät sekä hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset iäkkäiden ja vammaisten palveluissa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

Kolmannen valmennuskierroksen 4. työpaja

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

 

THL

Sisä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

 

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

 

Etelä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja