Järjestäjä DigiFinland Oy

Lämpimästi tervetuloa DigiFinland Oy:n Suuntima-päivään torstaina 6.10.2022 klo 9:00-12:00. Suuntima on palvelu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksien segmentointiin.

Tervetuloa webinaariin kuulemaan, mitä hyvinvointialueiden tiedolla johtaminen tuo sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuusperusteiseen ohjaukseen!

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tilaisuudessa käydään läpi vähimmäistietosisältöasetuksen ja siihen liittyvän teknisen soveltamisohjeen taustaa sekä lausuntokierroksen kysymyksiä.

Järjestäjä: STM

Tilaisuudessa käydään läpi vähimmäistietosisältöasetuksen ja siihen liittyvän teknisen soveltamisohjeen taustaa sekä lausuntokierroksen kysymyksiä.

Järjestäjä: STM

Viidennen valmennuskierroksen 3. työpaja

Lapsen ja perheen huomioiminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa​-webinaari

Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan toinen teemakeskustelu. Järjestöjen sote-muutostuen ja THL:n järjestämässä kolmen tilaisuuden sarjassa käsitellään osallisuutta eri näkökulmista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Itä-Suomen alueen yhteiswebinaari. Tervetuloa myös muilta alueilta!

Ensisijainen kohderyhmä: Palvelujen johtajat ja kehittäjät sekä hoito- ja kuntoutustyön ammattilaiset iäkkäiden ja vammaisten palveluissa

Tilaisuus on tarkoitettu Itä-Suomen yhteistyöalueen työkykyohjelman toimijoille, yhteistyötahoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa!

Programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnar en utvecklingsdag för de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Länsi-Suomen Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeiden hankehenkilöstölle.

Itä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan kolmas teemakeskustelu. Järjestöjen sote-muutostuen ja THL:n järjestämässä kolmen tilaisuuden sarjassa käsitellään osallisuutta eri näkökulmista.

Työkykyohjelmassa STM:n rahoittamien työkyvyn ja työllistymisen tuen toimenpidekokonaisuudet päättyvät vuoden lopussa. Laaja-alaisilla toimenpiteillä on etsitty ratkaisuja, jotka tukevat sekä osatyökykyisten työkykyä että heidän työllistymistään.  

THL järjestää osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (pilari 4, investointi 2) järjestötoimijoille suunnatun info- ja keskustelutilaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisesta palvelukonseptista.

Sisä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin Järjestöjen osallisuus ja yhteistyö hyvinvointialueilla torstaina 10.11.2022 klo 10:00-12:00.

Järjestäjä: STM

Työkykyohjelman Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus

Etelä-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Länsi-Suomen yhteistyöalueen Valoa osallisuuteen -tilaisuus on kolmas ja viimeinen vuonna 2022.

Länsi-Suomen yhteistyöalueen työpaja (webinaari)

Webinaari THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

THL

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen verkostotilaisuus. Tapahtuma järjestetään webinaarina.

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki, joita aihe kiinnostaa ja jotka ovat mukana kehittämässä työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita.

Työpajan tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kansallisen ja alueellisen tiedontuotannon kehittäminen. Työpaja on suunnattu rakenteellisen sosiaalityön kehittämisverkostolle.

Kolmannen valmennuskierroksen 4. työpaja

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Järjestäjä: DigiFinland Oy

Lämpimästi tervetuloa DigiFinland Oy:n järjestämään infotilaisuuteen Omasuuntima-palvelusta tiistaina 22.11.2022 klo 14:00-15:00.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Webinaari

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallinen tilaisuus

THL

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus alueen kehittäjille ja toimijoille

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Tilaisuudessa tunnistetaan teknologiayksiköiden yhteisiä elementtejä ja perusteluja teknologiayksikön käynnistämiseen hyvinvointialueilla.

STM, THL

Lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tavoitteena on ollut eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen. Loppuseminaarissa kuulemme kehittämistyön tuloksista.

THL

Itä-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus alueen kehittäjille ja toimijoille

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa kehitetyt toimintamallit saadaan juurtumaan? Mitä esteitä juurruttamiselle on ja mitä pitäisi tehdä, jotta juurtuminen lähtisi kestävästi käyntiin? Tilaisuuden järjestää THL:n ja Järjestöjen sote-muutostuen muodostama Sisä-Suomen Tulevaisuustukitiimi.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää webinaarin Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyö –kunnan ja hyvinvointialueen näkökulma torstaina 1.12.2022 klo 12:00-14:00. Webinaari on suunniteltu yhteistyössä Kuntaliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Tulevaisuuden sote -keskus -ohjelmassa Länsi- Suomen yhteistyöalueella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeissa kehitettävät toimintamallit julkaistaan Innokylässä hyvinvointialueiden hankkeiden kokonaisuuksissa. Tässä tilaisuudessa kuullaan, mikä on hyvä toimintamalli, miten se luodaan ja miten se Innokylään kuvataan. Tervetuloa mukaan kaikkialta Suomesta!

Tervetuloa webinaariin kuulemaan, millaisia edellytyksiä Toivo-ohjelmassa on luotu vaikuttavuusperusteiselle johtamiselle ja ohjaukselle!

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: THL

Viiden toimintansa päättävän mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeen päätöstilaisuudessa jaamme tietoa ja kokemuksia mielenterveysosaamisen toimintamallien kehittämisestä ja tuloksista.

THL

Webinaarissa esitellään lokakuussa julkaistu TOIMIA-suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa ja kerrotaan kotikuntoutuksen tilanteesta hyvinvointialueilla.

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus alueen kehittäjille ja toimijoille

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja

THL järjestää ensimmäisen kansallisen yhteistyöpäivän Suomen kestävän kasvun ohjelman aluehankkeille.

Järjestäjä: THL

Mielenterveyden ilmiöt muutoksessa – mielenterveysstrategian tilannekatsaus -tilaisuudessa nostamme keskusteluun tärkeimpiä ajankohtaisia ilmiöitä mielenterveysstrategian väliraportista. Tavoitteenamme on myös saavuttaa vaikuttavia ratkaisuja, joilla parannetaan mielenterveyttä.

Miksi on tärkeää, että osatyökykyiset työllistyvät? Mikä merkitys tällä on julkisen talouden kestävyyden, työvoiman saatavuuden, työmarkkinoiden osallisuuden tai sosiaaliturvan kannustavuuden näkökulmista? Mitä Työkykyohjelmassa on tehty osatyökykyisten työllistymisen eteen tällä hallituskaudella? Miten työ jatkuu tästä eteenpäin?

Järjestäjä: STM, TEM

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaispäivän, jossa paneudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan, digitalisaation ja tiedolla johtamisen ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden suuntaviivoihin. Päivän tavoitteena on kuvata hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien johtajille, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille, tietohallintojohtajille ja kehittämisestä vastaaville tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kansallisia linjauksia sekä kehittämistavoitteita. Tilaisuus on osa ministeriön ja alueiden välistä vuoropuhelua ja toteutetaan vuosittain.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää ajankohtaiskatsauksen sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta. Tilaisuuden tavoitteena on kuvata sote-alan tiedonhallinnan tulevia kehityssuuntia ja käynnissä olevia tai käynnistyviä ICT-hankkeita. Tilaisuuden kohderyhmää ovat järjestelmätoimittajien ja ICT-ratkaisujen toteuttajien strategisesta kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Järjestäjä: STM