Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellinen tilaisuus. Järjestetään webinaarina.

Vapaamuotoinen keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista Tulevaisuuden sote -keskus -ohjelmassa Länsi- Suomen yhteistyöalueella.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeissa kehitettävät toimintamallit julkaistaan Innokylässä hyvinvointialueiden hankkeiden kokonaisuuksissa. Tässä tilaisuudessa kuullaan, mikä on hyvä toimintamalli, miten se luodaan ja miten se Innokylään kuvataan. Tervetuloa mukaan kaikkialta Suomesta!

Tervetuloa webinaariin kuulemaan, millaisia edellytyksiä Toivo-ohjelmassa on luotu vaikuttavuusperusteiselle johtamiselle ja ohjaukselle!

Järjestäjä: STM

Järjestäjä: THL

Viiden toimintansa päättävän mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeen päätöstilaisuudessa jaamme tietoa ja kokemuksia mielenterveysosaamisen toimintamallien kehittämisestä ja tuloksista.

THL

Webinaarissa esitellään lokakuussa julkaistu TOIMIA-suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa ja kerrotaan kotikuntoutuksen tilanteesta hyvinvointialueilla.

THL

Länsi-Suomen yhteistyöalueen tilaisuus alueen kehittäjille ja toimijoille

Viidennen valmennuskierroksen neljäs työpaja

Järjestäjä THL

Webinaarissa esitellään Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman tuloksia.

Neljännen valmennuskierroksen 4. työpaja

THL järjestää ensimmäisen kansallisen yhteistyöpäivän Suomen kestävän kasvun ohjelman aluehankkeille.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tapahtumat ovat vuonna 2023 THL:n tapahtumakalenterissa.

Järjestäjä: THL

Mielenterveyden ilmiöt muutoksessa – mielenterveysstrategian tilannekatsaus -tilaisuudessa nostamme keskusteluun tärkeimpiä ajankohtaisia ilmiöitä mielenterveysstrategian väliraportista. Tavoitteenamme on myös saavuttaa vaikuttavia ratkaisuja, joilla parannetaan mielenterveyttä.

Tule mukaan THL:n järjestämään Suomen kestävän kasvun ohjelman aluehankkeille tarkoitettuun infotilaisuuteen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tapahtumat ovat vuonna 2023 THL:n tapahtumakalenterissa.

Miksi on tärkeää, että osatyökykyiset työllistyvät? Mikä merkitys tällä on julkisen talouden kestävyyden, työvoiman saatavuuden, työmarkkinoiden osallisuuden tai sosiaaliturvan kannustavuuden näkökulmista? Mitä Työkykyohjelmassa on tehty osatyökykyisten työllistymisen eteen tällä hallituskaudella? Miten työ jatkuu tästä eteenpäin?

Järjestäjä: STM, TEM

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tapahtumat ovat vuonna 2023 THL:n tapahtumakalenterissa.

Webinaarin tavoitteena on lisätä keskustelua ja yhteistä ymmärrystä ammattilaisten ja palvelun käyttäjien yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä jakaa saatuja kokemuksia asiakkaiden osallisuudesta palvelujärjestelmään. Teemana on asiakasosallisuus - yhdenvertainen osallisuus uusilla hyvinvointialueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä tilaisuudessa paneudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan, digitalisaation ja tiedolla johtamisen ajankohtaiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden suuntaviivoihin. Päivän tavoitteena on kuvata hyvinvointialueiden palveluista, strategiasta ja kehittämisestä vastaaville, tietohallintojohtajille, sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien edustajille tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kansallisia linjauksia sekä kehittämistavoitteita. Tilaisuus on osa ministeriön ja alueiden välistä vuoropuhelua, ja se toteutetaan vuosittain.

Järjestäjä: STM