Hankehallinnollinen ohjaustilaisuus

Tiistai 6.10.2020 klo 10.00 –  15.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushankkeille järjestetään uudestaan hankehallinnollinen ohjaustilaisuus 6.10. klo 10:00–15:15 Skype-videopuheluna. Tilaisuus on saman sisältöinen kuin 2.9. pidetty tilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi valtionavustuksen käytön keskeisiä periaatteita, hankkeiden taloushallintoon, maksatukseen, koordinaatioon, viestintään ja hanketukeen liittyviä käytännön asioita.

Tilaisuus on tarkoitettu hankkeiden operatiiviselle johdolle, projekti-/hankepäälliköille, hankkeiden taloushallinnosta vastaaville henkilöille sekä kaikille, joiden on hyvä tuntea hankehallinnon keskeiset periaatteet. Ilmoittautumisohjeet on lähetetty hanketoimijoille sähköpostitse 15.9.2020.  

Kohderyhmät: kunnat


Tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua.