THL ja STM verkkolähetys alueille

Tiistai 15.12.2020 klo 12.30 –  13.30

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä verkkolähetyk-sessä esitellään hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kon-septia ja valtionavustusta, sekä sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta ja valmistelua.

  1. Ajankohtaiset
  2. Moniammatillinen tiimimalli
  3. Asiakasohjaus

Ohjeet Skype-lähetykseen osallistuville: Varmistathan Skype-linkin toimivuuden koneellasi. Suljet-han Skypen mikrofonin ja videoyhteyden lähetyksen sujuvoittamiseksi. Puheenvuoropyynnöt voit lähettää kirjallisesti Skypen keskusteluosiossa. Voit esittää keskusteluosiossa myös kysymyksiä pu-hujille.
 

Kohderyhmät: kunnat