Näyttöön perustuvien menetelmien toimeenpanon kansallinen verkostotapaaminen

Perjantai 22.1.2021 klo 12.00 –  14.00

Kenelle

  • menetelmäosaajat ja menetelmäohjaajat (IPC, CoolKids) 
  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden hanketyöntekijät ja muut alueelliset yhteyshenkilöt

Miksi

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla ammattilaisten osaamista näyttöön perustuvin  menetelmin.

Käyttöönoton ja laadun seurannan varmistamiseksi nuorten ohjautumista hoitoon sekä toteutuneita hoitoja ja hoidon laatua seurataan toimenpidekoodien ja oiremittarien avulla.

Tähän ei ole valmiita käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, ja siksi tarvitaan yhteistä kehittämistyötä.
 

Katso ohjelma THL:n tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu viimeistään 20.1.