Katse nuoriin! Nuorten palveluiden kehittäminen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa

Torstai 11.2.2021 klo 8.30 –  12.30

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisen verkostopäivä (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma)

Verkostopäivän tavoitteena on tukea ja edistää erityisesti nuorten palveluiden kehittämistyötä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kokonaisuudessa sekä vahvistaa systeemistä näkökulmaa lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden kehittämistyössä. Verkostotapaaminen antaa myös tukea Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaun valtionavustushakemusten valmisteluun. Ohjelma alla.

Ilmoittautuminen viimeistään 9.2.:

Ilmoittaudu tästä 

 

Tilaisuuden osallistumislinkki (teams):

Osallistu

 

Lisätiedot:

Hanne Kalmari, THL

[email protected]

 

Ohjelma:

8.30 – 8.40     Avauspuheenvuoro

Johtava asiantuntija, projektipäällikkö Hanne Kalmari, THL

8.40 – 8.50     Tulevaisuuden sote- keskus -ohjelman täydennyshaku 2021: painopistealueet lasten, nuorten ja perheiden                                   palveluiden kehittämisessä
                         Erityisasiantuntija Riina-Maria Leskelä, STM

8.50 – 9.20     Mitä tutkimus kertoo meille nuorten hyvinvoinnista?

  • Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Poimintoja nuorten elinolot -vuosikirjasta 2020

VTT, KM, yliopistonlehtori Tiina Valkendorff, Helsingin yliopisto 
VTT, erikoistutkija Ella Sihvonen, Kela

  • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin myönteistä kehitystä voidaan vahvistaa perhettä ja koulunkäyntiä tukemalla - lapsuuden elinolojen yhteydet aikuisuuden hyvinvointiin

 Tiedeasiantuntija Marko Merikukka, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. - Itla  

 

Tauko


9.30 – 10.10     Onni-hankkeella psykososiaalista tukea Ohjaamoiden asiakasnuorille

 Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet, kehittämiskoordinaattori Katja Kuorikoski ja kehittämiskoordinaattori         Elisabet Mäkinen, Onni-hanke

10.10 -10.50     Nuorten päihteiden käyttö ja päihdeongelmien hoito

Erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo, THL 

  • Kommenttipuheenvuoro:

Projektipäällikkö Päivi Malmivaara, Nuoli-hanke, Sininauhasäätiö 


Tauko

 

11.10 – 11.30     Nuoret perhekeskuksessa? – Laukaan esimerkki perhekeskustoimintaan integroiduista nuorten palveluista

Palvelupäällikkö Anu Kaasalainen, Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskus, Laukaa

 11.30 – 12.25 Kehittämisyhteistyötä nuorten parhaaksi Länsi-Suomessa 

  • Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmassa Varsinais-Suomessa

Hyvinvointijohtaja, Varsinais-Suomen LAPE-palvelujen kehittämisen vastuuvalmistelija ja teemaryhmän puheenjohtaja Mikko Hulkkonen 

  • Lastensuojelun monialaisen yhteistyön vahvistaminen TOP-hankkeessa Länsi-Suomessa

Lasten mielenterveyden erityissuunnittelija Minna Huisman, TOP-hanke, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Emmi Hakala, TOP-hanke, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  • Kommenttipuheenvuoro Länsi-Suomen OT-keskuspilotin näkökulmasta

Projektipäällikkö Tuija Eskelinen, Länsi-Suomen lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskuspilotti

  • Sivistystoimen kommenttipuheenvuoro vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten palveluista monialaisen yhteistyön ja hankekoordinaation näkökulmasta

Ohjaava opettaja, Merja Koivisto, VIP-verkoston ensimmäisen vaiheen TYKS erva-alueen yhdyshenkilö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

12.25 – 12.30     Mitä seuraavaksi?
                             Johtava asiantuntija, projektipäällikkö Hanne Kalmari, THL