Metodisuus sosiaalityön sisältöä ja tavoitetta jäsentämässä - aloituswebinaari

Perjantai 19.3.2021 klo 9.00 –  12.00

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti, sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Metodisuus sosiaalityön sisältöä ja tavoitetta jäsentämässä -aloitustilaisuus käynnistää Osallistavan
sosiaalityön menetelmien pilottien yhteisen työskentelyn. Aloitustilaisuudessa jäsennetään, mitä
menetelmällisyys sosiaalityössä tarkoittaa ja pohditaan yhdessä, miten erilaisten menetelmien tai
toimintamallien käyttöönottoa pilottialueilla edistetään. Tilaisuus on tarkoitettu pilottiin osallistuville
työyhteisöille.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen webropol-lomakkeella 28.2.2021 mennessä. Lähetämme
osallistujille tapahtumalinkin (Teams).

Ilmoittautuminen

 

Lisätiedot:

Pekka Karjalainen, erityisasiantuntija, THL

[email protected]

 

Ohjelma

9:00 – 9:10 Tilaisuuden avaus ja Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin esittely – Pekka Karjalainen

9:10 – 9:50 Sosiaalityön uudistuva menetelmällisyys – Pekka Karjalainen

9:50 – 10:10 Kokeileva lähestymistapa sosiaalityön kehittämisessä – Heidi Muurinen

10:10 – 10:25 Tauko

10:25 – 11:25 Työpajatyöskentely teemoissa:

1. Tehostettu yksilötyö monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden parissa

2. Asumissosiaalisen työn ja taloussosiaalityön orientaatiot

3. Etsivä ja jalkautuva sosiaalityö

4. Osallisuus ja sosiaalinen kuntoutus

11:30–11:15 Työpajojen purku

11:50 – 12:00 Jatkotyö ja eteneminen - Pekka Karjalainen & Heidi Muurinen