Omaolon kertomusintegraation tekninen suunnittelutilaisuus

Keskiviikko 12.5.2021 klo 10.00 –  11.30

Tilaisuus valtionavustushankkeen alaisen kertomusprojektin yhteissuunnittelusta ja arkkitehtuurimallin ideoinnista

Projektin tavoitteena on laatia kansallisen rajapintamäärittely tietojen kirjaamiseksi potilaskertomukselle ja lähtökohtana on Omaolon oirearvioista syntyvien asiointitietojen siirtäminen. Projektin tuotosten hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää kuulla alueiden näkemyksiä ja ideoita tulevasta arkkitehtuurista. Tässä tapahtumassa on tarkoitus kerätä lisätietoja käyttötapauksista ja pohjustuksena keskustelulle esitellään projektiryhmän ajatuksia arkkitehtuurivaihtoehdoista.

Tilaisuuteen osallistuvien toivotaan tutustuvan ennakkomateriaaleihin etukäteen ja mahdollisesti antavan omia lisäehdotuksia tai parannuksia esitettyihin arkkitehtuurimalleihin ja käyttötapauksiin. Materiaalin saa käyttöönsä ilmoittautuessaan tapahtumaan. Kaikkien jo tehtyjen tai suunnitteilla olevien arkkitehtuuritoteutusten, jotka tukisivat kertomusintegraation toteuttamista, esille tuomiseen myös kannustetaan. Ehdotukset voi lähettää samaan osoitteeseen kuin ilmoittautumisen.

Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa alueiden arkkitehdeille ja järjestelmäasiantuntijoille.

Ilmoittautumisohjeet:

Sähköpostitse markus.suonpaa(at)digifinland.fi viimeistään 10.5

Kohderyhmä:

Alueorganisaatioiden arkkitehdit ja järjestelmäasiantuntijat sekä APTJ toimittajat