Näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tuki, koulutus 2(4): käyttöönotto

Maanantai 17.5.2021 klo 12.30 –  15.30

Lasten, perheiden ja nuorten palveluiden johdolle ja hanketoimijoille on räätälöity neljän koulutustilaisuuden sarja näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tueksi. 

Koulutukset ovat jatkoa 14.1. pidetylle Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin -seminaarille. Koulutuksissa käsitellään tarkemmin toimeenpanon käytäntöjä.

Kaksi ensimmäistä koulutusta ovat 22.3. ja 17.5. klo 12.30 - 15.30. 

 

Lisää tietoa ja ilmoittautuminen:

Tilaisuus thl.fi:n tapahtumakalenterissa