Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään käytännössä?

Maanantai 13.9.2021 klo 12.00 – 16.00

Kansallinen aloitustilaisuus

Miten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistä asiantuntemusta hyödynnetään mahdollisimman sujuvasti? Millaista on sosiaalityö ja sosiaaliohjaus tulevaisuuden sote-keskuksessa?

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa osana monialaista yhteistyötä.

Työskentely jäsentyy eri teemojen ympärille kolmessa kansallisessa tilaisuudessa ja alueiden sisäisissä työpajoissa. 

Työpajasarja on tarkoitettu hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. Työpajasarja tukee sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden yhteistyön kehittämistä tulevaisuuden sote-keskuksissa. 

Sarja alkaa kansallisella aloitustilaisuudella ja jatkuu alueellisilla työpajoilla. 

Kansallisen aloitustilaisuuden ohjelma  

12.00–12.10      
Tervetuloa ja johdatus työpajasarjaan  
kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, THL

12.10–12.30     
Sosiaalihuollon kehittämisohjelman visio  
ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta, STM 

12.30–13.10     
Palvelujen yhteensovittamisen kysymyksiä sosiaalityön ja -ohjauksen näkökulmasta
professori (emerita) Anneli Pohjola, Lapin yliopisto 

13.10–13.50     
Sote-ammattilaiset ja johto yhteensovittamisen avaintoimijoina
sosiaalihallintotieteen professori Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto 

13.50–14.05      Tauko  

14.05–14.45     
Monialainen yhteistyö paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tuen kehittämisessä – tutkimuksen ja käytännön näkökulmia Helsingistä 
kehittämispäällikkö Kaisa Pasanen, Socca & koordinaattori Karoliina Ojala,  Helsingin kaupunki 

14.45–15.45    
Monialaisen yhteistyön kehittämisen haasteet, oivallukset ja kiperät kysymykset 
•    Pohdintoja Satakunnasta - hankejohtaja Anna Jaatinen 
•    Pohdintoja Soitesta – hankekoordinaattori Iiris Jurvansuu ja ja palvelualuejohtaja Marja Paananen
•    Yhteinen keskustelu 
alustajat & johtava asiantuntija Anu Muuri, THL 

15.45–16.00    
Tilaisuuden päätös ja kutsu seuraavaan tilaisuuteen

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 7.9.2021. 

Lisätietoja  

kehittämispäällikkö Heidi Muurinen, THL
heidi.muurinen(at)thl.fi