Tietoon perustuva arviointi -webinaari (Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti, sosiaalihuollon kehittämisohjelma)

Perjantai 24.9.2021 klo 9.00 –  12.00

Tietoon perustuvan arvioinnin teema jatkaa mallintamiseen ja kehitettyjen menetelmien implementaatioon tähtäävää yhteistä työskentelyä.

Webinaarissa keskitytään arviointikäytäntöihinja pohditaan arviointitiedon hyödyntämistäomassa työssä.

Tilaisuus on tarkoitettu pilottiin osallistuville työyhteisöille. Muut Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankealueet voivat kokouskapasiteetin niin salliessa osallistua luento-osuuteen, mutta ennakkotehtäviin liittyvä työskentely on rajattu vain pilottialueille.
 

Ohjelma

09.00 –09.15 Tilaisuuden avaus ja Otson seuraavat askeleet – Pekka Karjalainen, THL
09.15 –09.45 AVAIN-tietosisällöllä näyttöä osallistavasta sosiaalityöstä – Minna Kivipelto, THL 
09.45 –10.15 Toimintamallien vaikuttavuuden arviointi – Pekka Karjalainen & Merja Lyytikäinen, THL
10.15–10.30 Keskustelu
10.30 –10.40 Tauko
10.40 –11.50 Pilottialueiden ennakkotehtävän purku 
11.50–12:00 Jatkotyöskentely 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt 17.9.2021


Lisätietoja: Pekka Karjalainen, erityisasiantuntija, THLpekka.karjalainen(at)thl.fi