Kertomusintegraation projektin rajapintamäärittelyn esittelytilaisuus

Torstai 14.10.2021 klo 12.30 –  14.00

Valtionavustushankkeen alaisen kertomusprojektin rajapintamäärittelyn esittely

Tervetuloa kertomusintegraation rajapintamäärittelyn esittelytilaisuuteen!
 
DigiFinland ja HL7 Finland ovat vuoden 2021 aikana valmistelleet yhteistyössä kansallista rajapintamäärittelyä, jonka tavoitteena luoda edellytykset erilaisten sovellusten ja järjestelmien tietojen välittämiseksi asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä syntynyttä määrittelyä, kuulla palautetta sekä keskustella kehityskohteista ja -suunnasta.
 
Määrittely laaditaan Simplifier-rekisteriin ja se on löydettävissä alla olevan linkin kautta:

 
Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti arkkitehdeille, järjestelmäasiantuntijoille ja teknisille asiantuntijoille mutta myös muut voivat osallistua tilaisuuteen. Tilaisuuteen toivotaan edustajia sekä sote-organsaatioista että järjestelmiä tarjoavista yrityksistä.
 
 
Ilmoittautumisohjeet: 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, yritykset