Pyöreän pöydän keskustelu: nuoret, päihteet ja palvelut – missä mennään, mitä seuraavaksi?

Torstai 14.10.2021 klo 9.00 – 11.30

Pyöreän pöydän keskustelu: nuoret, päihteet ja palvelut – missä mennään, mitä seuraavaksi?

Nuorten päihteiden ongelmakäyttö on lisääntynyt. Palveluja kehitetään parhaillaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). 

Alaikäisten ja nuorten päihdehoito ja -kuntoutuspalvelut on valtakunnallisesti järjestetty vaihtelevin tavoin ja osin puutteellisesti. 

Ensimmäisessä pyöreän pöydän tilaisuudessa keskustelemme nuorista, päihteistä ja palveluista. Teemaa monesta eri näkökulmasta avaavan keskustelun lähtökohtana on nuori: hänen tilanteensa, toiveensa ja tarpeensa. 

Kenelle nuoren auttaminen kuuluu? 
Mitä päihteillä oireilevien nuorten tukemiseksi pitäisi konkreettisesti tehdä?
Mikä on toiminnan kannalta kriittistä? Mitä osaamista tarvitaan?

Ei ilmoittautumista. Osallistu tästä linkistä: 
https://stream.sst.fi/cast/pyoereaen-poeydaen-keskustelu 

Lisätietoja 
thl.fi