Asiakkaiden sosiaalihuollon tarpeiden tunnistaminen - OYS-ervan työpaja

Maanantai 15.11.2021 klo 12.00 –  16.00