Psykiatrian ja päihdetyön johtajien verkostopäivä: Ajankohtaiset asiat

Tiistai 16.11.2021 klo 9.00 –  15.00

Psykiatrian ja päihdetyön johtajien verkostopäivä: Ajankohtaiset asiat

 

Tavoite 

Mielenterveysjohtamista tarvitaan valtakunnallisella, alueellisella ja kunnan tasolla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Mielenterveysjohtamista tukee kansallinen psykiatrian ja päihdejohtajien verkosto.

Välitetään ajankohtaista tietoa psykiatriaan, mielenterveystyöhön ja päihdetyöhön liittyen. Samalla saadaan tärkeää tietoa käytännön toimijoiden kannalta ajankohtaisista ilmiöistä ja teemoista valtakunnalliselle tasolle. Eri toimijoiden verkostoituminen mahdollistaa yhteistä kehittämistä ja hyvien toimintamallien leviämistä.

Kohderyhmä 

Psykiatrian ja päihdealan johtajat, mielenterveystyötä kehittävät johtajat.

Ohjelma

Päivän aikana eri toimijat käsittelevät mielenterveysjohtamisen kannalta ajankohtaisia teemoja. puheenvuoroja on pyydetty STM:sta, Valvirasta, THL:lta ja muilta toimijoilta. Huomioimme erityisesti sote-uudistukseen ja lainsäädännön uudistukseen liittyvät teemat.

Linkki thl.fi tapahtumakalenteriin jossa ilmoittautuminen seminaariin. Ohjelmaa päivitetään vielä lähemmin.