Alueellinen järjestöyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa

Maanantai 22.11.2021 klo 13.00 –  15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-toimeenpanon yhdyspintojen valmisteluryhmä järjestää seminaarin Alueellinen järjestöyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa maanantaina 22.11.2021 klo 13:00-15:00. Seminaarissa käsitellään järjestöjen roolia uudistuksen valmistelun eri vaiheissa ja pyritään tuomaan esille erilaisia mahdollisuuksia alueelliselle järjestöyhteistyölle. Seminaaria on suunniteltu yhteistyössä yhdyspintojen valmisteluryhmän järjestötoimijoiden kanssa.

Seminaarin kutsu on suunnattu sote-, pelastus-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen alueellisille toimijoille, maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsenille sekä alueellisten järjestöneuvottelukuntien tai –verkostojen puheenjohtajille. Tämän lisäksi kutsu on suunnattu hyvinvointialueiden sote-valmistelijoille ja kuntaedustajille. 

Tilaisuuden alustavan ohjelman on alla. Ohjelma ja puhujatiedot tarkentuvat lähempänä seminaarin ajankohtaa. 

13:00-13:05     Aloitussanat
13:05-13:20    Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon vaiheet ja järjestöjen rooli uudistuksessa
13:20-13:40     Järjestöjen yhteistyön tiekartta
13:40-14:10    Minkälaista alueellinen yhteistyö voi olla?
14:10-14:50     Paneelikeskustelu: Järjestöjen rooli hyvinvointialueella
14:50-15:00     Järjestöyhteistyön jatko ja loppusanat

Lisätietoja tilaisuudesta antaa asiantuntija Laura Honkonen ([email protected], puh. 0295163376).