Osallistavat sosiaalityön menetelmät -pilotin seminaari (sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Perjantai 26.11.2021 klo 9.00 –  12.00