Mielenterveysstrategia: Päihdeosaaminen osana mielenterveysosaamista

Tiistai 7.12.2021 klo 13.00 – 15.30

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveysosaamiseen kuuluu myös päihdeosaaminen. Päihdeosaaminen tarkoittaa tietoa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavista tekijöistä, päihteisiin liittyvistä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavista tekijöistä sekä olemassa olevista palveluista.

Tavoite

Webinaarissa vahvistamme asiakas- ja kehittämistyötä tekevien päihdeosaamista kuvaamalla päihdehoidon kokonaisuutta ja päihteitä käyttävien ihmisten palveluissa kohtaamia haasteita sekä sitä, miten ongelmallinen päihteiden käyttö ja pelaaminen näkyvät ihmisten arjessa.

Kenelle

Tilaisuus on suunnattu mielenterveysstrategiaa toteuttavien hankkeiden työntekijöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: Tapahtumakalenteri (Thl.fi)