Psykiatrian ja päihdetyön johtajien verkostopäivä: Tulevaisuuden mielenterveystyö

Tiistai 14.12.2021 klo 9.00 – 15.00

Psykiatrian ja päihdetyön johtajien verkostopäivä: Tulevaisuuden mielenterveystyö

 

Tavoite 

Mielenterveysjohtamista tarvitaan valtakunnallisella, alueellisella ja kunnan tasolla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Mielenterveysjohtamista tukee kansallinen psykiatrian ja päihdejohtajien verkosto.

Ajankohtaisena haasteena on tunnistettu visio mielenterveystyön vahvistamisesta perustasolla ja resursoinnin kysymykset. Miten päivitämme toimenkuvia, yhteistoiminnallista hoitomallia ja palvelupolkuja? Miten henkilökunnan jaksamista voidaan edistää?

Kohderyhmä 

Psykiatrian ja päihdealan johtajat, mielenterveystyötä kehittävät johtajat.

Ohjelma

Päivä koostuu kahdesta osasta. Klo 9-13 on seminaarimuotoinen tilaisuus, jossa on puheenvuoroja pääteemoista mm. STM:sta, Valvirasta, THL:lta, TTL:lta ja muilta toimijoilta. Klo 13-15 on pienryhmätyöskentelyä, joissa työpajamaisesti pohditaan visiota tulevasta tiettyjen teemojen ympärillä.

Linkki thl.fi tapahtumakalenteriin jossa ilmoittautuminen seminaariin. Ohjelmaa päivitetään vielä lähemmin.