Toimintamallit Innokylään!

Perjantai 4.2.2022 klo 8.30 – 10.00

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille tarkoitettu tilaisuus toimintamallien kuvaamiseksi Innokylään. Samansisältöinen tilaisuus järjestetään myös 17.2.2022 klo 12.00-13.30.

Onko toimintamalli vielä kuvaamatta Innokylään?

Tule kuvaamaan toimintamalliasi yhdessä 4.2. klo 8:30-10 tai 17.2. klo 12-13.30!

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeissa kehitettyjä toimintamallien kuvauksia kaivataan Innokylään yhdessä jaettavaksi!

Järjestämme toimintamallikuvausten tekemisen käynnistämisen tueksi kaksi yhteistä tapaamista hanketoimijoille. 4.2.22 klo 8.30-10.00 ja 17.2.22 klo 12.00-13.30 tilaisuudet ovat samansisältöisiä, joten voit osallistua itsellesi paremmin sopivaan. Tilaisuudet on ovat avoimia avoin kaikille ja erityisen suositeltavia heille, jotka Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman alueellisissa hankkeissa kuvaavat toimintamalleja Innokylään.  Tilaisuudessa on lyhyt alustus, jossa kerrotaan ja näytetään, miten toimintamallien kuvaaminen Innokylään tapahtuu. Tilaisuuden aikana jokainen voi itsenäisesti tehdä toimintamallikuvauksen/-kuvaukset Innokylään. Tässä tukena ovat Innokylän asiantuntijat. 

Ei ennakkoilmoittautumista, Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Toimintamallien kuvaamisen hyödyt:

  • Alueiden kehittämistyö yhtenäisellä tavalla näkyväksi  
  • Väylä markkinoida kehitettyjä tai kehitteillä olevia ratkaisuja
  • Mahdollistaa vertaiskehittämisen ja –oppimisen eri alueiden kesken
  • Yhteystiedot tulee kaikkien saataville

Työskentelyn sujuvoittamiseksi toivomme, että käytte ennen tilaisuutta rekisteröitymässä Innokylään (www.innokyla.fi). Voitte myös koota etukäteen seuraavia tietoja, jotka toimintamallin kuvaamisessa on keskeistä kirjata: 1) toimintaympäristöä, jossa malli on kehitetty ja/tai otettu käyttöön, 2) tiivistää ratkaisun perusidea napakkaan muotoon, 3) kuvata toimintamallin keskeisiä käyttöönottoon liittyviä ehtoja (tarvittava osaaminen, toimijoiden tehtävät, resurssit, periaatteet, lainsäädännölliset tekijät, jne) sekä 4) koota arviointitietoa muutoksesta, jonka toimintamallin käyttöönotto on saanut aikaan alueellanne tai tietoa siitä, miten aiotte muutosta mitata. 

Tervetuloa!

 

Kohderyhmät: hyvinvointialueet