​​​​​​​Social- och hälsovårdsreformen och socialt arbete: Vilka är den egna kontaktpersonens uppgifter i det sektorsövergripande samarbetet?  

Tiistai 8.2.2022 klo 12.00 – 15.30

Workshop inom ÅUCS-område

Utvecklingsprogrammet för socialvården som genomförs inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnar en workshopsserie där tyngdpunkten ligger på sektorsövergripande samarbete samt det sociala arbetet och socialhandledningen som en del av det sektorsövergripande samarbetet.  

Arbetet struktureras kring olika teman vid tre nationella evenemang och i workshoppar inom samarbetsområden.   

Evenemangen och workshopparna är avsedda för utvecklare och chefer inom social- och hälsovården som är verksamma inom välfärdsområdena.  

Program

12.00–12.10
Evenemanget öppnas och kärnbudskapet från föregående workshoppen

12.10–12.30
Den egna kontaktpersonen inom sektorsövergripande samarbete, Heidi Muurinen och Piia Astila, THL

12.30–13.30 Översikt över utvecklandet av den egna kontaktpersonens uppgifter 

  • Översikt över Egentliga Finlands välfärdsområde, Mika Metsäpalo, chef för det sociala arbetet bland vuxna, Salo stad
  • Översikt över Satakunta välfärdsområde, Kaisu-Leena Raikisto, ledande socialarbetare, Satasairaala
  • Översikt över Österbottens välfärdsområdet 

13.30–13.45 Paus

13.45–14.00
Indelning i grupper

14.00–14.35
Gruppdiskussion

14.35–14.45 Paus

14.45–15.10
Resultat från gruppdiskussioner

15.10–15.30
Sammanfattning, sammandrag av kärnbudskapet och respons på evenemanget

Anmäl dig här senast 7.2.2022.
Evenemanget ordnas på distans (Teams).

Mer information:
Piia Astila, områdeskoordinator ([email protected])
Heidi Muurinen, utvecklingschef ([email protected])
 


Tapahtumaan ei voi enää ilmoittautua.