Sote-uudistus ja sosiaalityö: Millainen omatyöntekijän tehtävä on osana monialaista yhteistyötä?

Tiistai 8.2.2022 klo 12.00 – 15.30

TYKSin alueen työpaja

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutettava sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja hankealueet järjestävät työpajasarjan, jossa pääpaino on monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa sen osana. 

Työskentely jäsentyy eri teemojen ympärille kolmessa kansallisessa tilaisuudessa ja yhteistyöalueiden sisäisissä työpajoissa. 

Tilaisuudet ja työpajat on tarkoitettu hyvinvointialueilla toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjille ja esihenkilöille. 

Ohjelma 

12.00–12.10 Tilaisuuden avaus ja edellisen työpajan ydinviesti 

12.10–12.30 Omatyöntekijä monialaisessa yhteistyössä - Heidi Muurinen ja Piia Astila, THL 

12.30–13.30 Katsaus omatyöntekijän tehtävien kehittämiseen  

Katsaus Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle – Mika Metsäpalo, aikuissosiaalityön päällikkö, Salon kaupunki 

Katsaus Satakunnan hyvinvointialueelle - Kaisu-Leena Raikisto, johtava sosiaalityöntekijä, Satasairaala 

Katsaus Pohjanmaan hyvinvointialueelle – Virpi Hagström, johtava sosiaalityöntekijä, lasten ja perheiden palvelu, Pohjanmaan hyvinvointialue 

13.30–13.45 Tauko 

13.45–14.00 Ohjeistus ryhmiin 

14.00–14.35 Ryhmäkeskustelu 

14.35–14.45 Tauko 

14.45–15.10 Ryhmäkeskustelun tuotokset 

15.10–15.30 Yhteenveto, ydinviestin tiivistys ja tilaisuuden palaute 

 

Ilmoittaudu tästä viimeistään 7.2.2022. 

Tilaisuus toteutetaan etätapahtumana (Teams). 

 

Lisätietoja: 

Piia Astila, aluekoordinaattori ([email protected]

 

Social- och hälsovårdsreformen och socialt arbete: Vilka är den egna kontaktpersonens uppgifter i det sektorsövergripande samarbetet? 

 

Workshop inom ÅUCS-område

 

Utvecklingsprogrammet för socialvården som genomförs inom ramen för programmet Framtidens social- och hälsocentral ordnar en workshopsserie där tyngdpunkten ligger på sektorsövergripande samarbete samt det sociala arbetet och socialhandledningen som en del av det sektorsövergripande samarbetet. 

Arbetet struktureras kring olika teman vid tre nationella evenemang och i workshoppar inom samarbetsområden. 

Evenemangen och workshopparna är avsedda för utvecklare och chefer inom social- och hälsovården som är verksamma inom välfärdsområdena. 

Program

12.00–12.10 Evenemanget öppnas och kärnbudskapet från föregående workshoppen

12.10–12.30 Den egna kontaktpersonen inom sektorsövergripande samarbete - Heidi Muurinen och Piia Astila, THL

12.30–13.30 Översikt över utvecklandet av den egna kontaktpersonens uppgifter

Översikt över Egentliga Finlands välfärdsområde – Mika Metsäpalo, chef för det sociala arbetet bland vuxna, Salo stad

Översikt över Satakunta välfärdsområde – Kaisu-Leena Raikisto, ledande socialarbetare, Satasairaala

Översikt över Österbottens välfärdsområdet – Virpi Hagström, ledande socialarbetare, tjänster för barn och familjer, Österbottens välfärdsområde

13.30–13.45 Paus

13.45–14.00 Indelning i grupper

14:00–14.45 Gruppdiskussion

14.45–15.10 Resultat från gruppdiskussioner

15.10–15.30 Sammanfattning, sammandrag av kärnbudskapet och respons på evenemanget

 

Anmäl dig här senast 7.2.2022.

Evenemanget ordnas på distans (Teams).

 

Mer information:

Piia Astila, områdeskoordinator ([email protected])