Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuuden parantaminen

Keskiviikko 16.2.2022 klo 12.00 –  16.00

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuuden parantaminen

Kansallisen verkostopäivä

Kehittämisen tavoitteena on palvelujen saatavuuden parantaminen ja yhteensovitettaminen tarpeita vastaavaksi. 

Ohjelma

12.00-12.05 Tervetuloa! 
Tilaisuuden puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, THL 

12.05-12.30 Tulevaisuuden mielenterveys- ja päihdetyö, Anu Vähäniemi ja ylilääkäri Outi Linnaranta, THL 

12.30-12.50 Lasten ja nuorten varhaisen tuen vahvistaminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa, johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL 

12.50-13.10 Aikuisten työkyky mielenterveyden näkökulmasta, johtava asiantuntija Päivikki Koponen, THL 

13.10-13.15 TAUKO 

13.15-13.55 Nopea arvio ja matalan kynnyksen palvelut saavutettavuuden varmistajina, psykiatrian erikoislääkäri Timo Salmisaari ja erityisasiantuntija Eeva Liukko, THL  

13.55-14.10 Hyvinvointia arkeen -palvelutarjotin. Esimerkki monialaisesta mielenterveyttä edistävästä palvelusta hankekoordinaattori Suvi Saarinen,  Ylöjärven PirSOTE-hanke ja hanketyöntekijä Anne Salminen, POIMI-hanke 

14.10-14.25 Digipolku mielenterveys- ja päihdearvioinnissa, digikoordinaattori Juhana Haavisto, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 

14.25- 14.35 TAUKO 

14.30-14.50 Asiakaslähtöinen palvelupolkumalli tulevaisuuden sote-keskusten lähtökohdaksi, Jorma Niemelä, Doktriini 

14.50-15.05 Nuorten tukipalvelu Topparin esittely, lähijohtaja Katja Koivu-Heikkinen, Toppari  

15.05-15.20 Ikääntyneiden  mielenterveys- ja päihdepalveluohjaus projektiasiantuntija Maarit Ajalin, Helsingin kaupunki  

15.20-15.35 Yhteistyöllä itsemurhariskin tunnistamiseen - Mehtäkaveri-toiminta, suunnittelija Anne Salin, Mukana elämässä -hanke 

15.35-15.55 Kirjaaminen ja sen merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä, kehittämispäällikkö Airi Partanen, THL ja asiantuntija Juho Happonen, THL 

15.55-16 Mitä tästä eteenpäin? THL Miepä-kehittämisen tuki vuodelle 2022 Anu Vähäniemi

Ilmoittaudu tästä (webropol) 16.2 klo 8.00 mennessä

Yhteistyöalueiden tilaisuudet - merkitse jo kalenteriin!

  • HYKS ke 16.3 klo 12-16
  • TYKS ma 7.3 klo 12.30-15.30
  • TAYS to 10.3. klo 9-12
  • KYS ti 15.3. klo 13-16
  • OYS pe 4.3 klo 9-12 

Tilaisuudet on tarkoitettu alueiden esihenkilöille, kehittäjille ja asiakastyötä tekeville (mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lapsiperheiden palvelut), yliopistoklinikoiden vastuuhenkilöille, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman hanketyöntekijöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuden sisällöllinen painopiste on aikuisten palveluissa.