Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuuden parantaminen Etelä-Suomen yhteistyöalue

Keskiviikko 16.3.2022 klo 12.00 – 16.00

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuteen liittyvää teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa.

Tavoitteena on tukea alueilla tapahtuvaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskehittämistä. Tilaisuuksissa nivotaan yhteen mielenterveysstrategiaa toteuttavia hankkeita ja alueiden kehittämistä (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja Itsemurhien ehkäisy -hankkeet).

Tilaisuuden kohderyhmää ovat alueiden esihenkilöt, kehittäjät ja asiakastyötä tekevät: mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lapsiperheiden palvelut, yliopistoklinikoiden vastuuhenkilöt, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketyöntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Tapahtuman ohjelma:

12.00-12.05 Tervetuloa! tilaisuuden puheenjohtaja Miia Ståhle, aluekoordinaattori, Etelä-Suomen yhteistyöalue, THL 

12.05-12.30 Alueellinen palvelupolku mielenterveystalosta, miten alueellinen integraatio mahdollistuu? Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja, HUS 

12.30-12.55 Ilmiölähtöinen palveluketju- palveluohjaus. Kati Liukko, johtava lääkäri, Porvoon kaupunki 

12.55-13.20 Systeeminen verkostoyhdyspintatyö kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön välillä. Hyvä Käytäntö -palkinnolla vuonna 2021 palkitun toimintamallin esittely. Minna Nummi, neuvontapäällikkö, Seniori-info, Helsingin kaupunki ja Päivi Tiittula, erityisasiantuntija, Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Valli ry  

13.20-13.35 TAUKO 

13.35-13.50 Yhteiskehittäminen. Kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, THL

13.50 -14.20 Paneelikeskustelu: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyörakenne- miten terapiakoordinaattoritoimintamalli parantaa palveluiden saatavuutta? Puheenjohtajana Miia Ståhle, aluekoordinaattori, THL, Meritte Nyqvist, Porvoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden esimies / Itä-Uudenmaan sotekeskushanke, mielenterveys- ja päihdekehittämisen vastuuhenkilö, Mikko Haara, mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntija, Päijät-Hämeen tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Petri Luomaa, projektipäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu ja Sara Nurminen, kehittämispäällikkö, Terapiat Etulinjaan-hanke

14.20-14.40 Itsemurhien ehkäisy. Raisa Mänttäri, projektipäällikkö, Yhes eteenpäin-itsemurhien ehkäisy Kymenlaaksossa-hanke 

14.40-14.50 TAUKO 

14.50-15.05 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Katariina Valkonen, Päijät-Häme .

15.05-15.55 Yhteiskehittämisen työpajaosuus, THL 

15.55-16.00 Päivän päätös. Anu Vähäniemi, kehittämispäällikkö, THL 

Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä:

Webropol-ilmoittautuminen

Kohderyhmät: kunnat, hyvinvointialueet