Nuorten psykososiaalisten menetelmien juurruttamisen jatkoseminaari

Tiistai 29.3.2022 klo 12.00 – 15.30

Nuorten psykososiaalisten menetelmien juurruttamisen jatkoseminaari

Verkostotapaaminen lasten ja nuorten näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien toimeenpanosta osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointia on edistetty vahvistamalla ammattilaisten osaamista näyttöön perustuviin menetelmiin jo usean vuoden ajan. Työ jatkuu tulevinakin vuosina. Menetelmäkoulutusten lisäksi tarvitaan menetelmän istuttamista paikalliseen toimintaympäristöön, palvelukokonaisuuksiin ja resursseihin. Toimijoiden verkostoituminen tukee ja vauhdittaa menetelmien levittämistä ja juurtumista osaksi pysyvää toimintaa. 

Tilaisuus jatkaa nuorten näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönottoprosessin kansallisia tilannekatsauksia, joista viimeisin toteutui syksyllä 2021, mutta laajentuu nyt kattamaan myös lasten menetelmät.

Verkostotapaamisessa käymme alueittain läpi menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä. Pääpaino tapaamisessa on edelleen nuorten näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotossa, mutta lisäksi kuulemme Hanne Kalmarin puheenvuoron lasten näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönoton tilasta sekä Taina Laajasalon katsauksen Barnahus-hankkeeen menetelmäkoulutuksista. 

Ennen verkostopäivää teemme Webropol-kyselyn menetelmien käyttöönoton etenemisestä alueilla. Kysely on sama, joka viimeksi toteutettiin syksyllä 2021 ja  on osa THL:n kansallista Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden arviointia. Uusi kysely lähettään alueille tammikuussa 2022 ja vastausaikaa on 1.3.2022 saakka. 

Ilmoittaudu tästä

 

Ohjelma  

12.00–12.05  Päivän avaus, hankejohtaja Anu Niemi, THL  

12.05–12.35 STM:n puheenvuoro, lääkintöneuvos Helena Vorma, STM  

12.35–12.50  Näyttöön perustuvat menetelmät lapsilla, johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL  

12.50–13.05 Barnahus-hanke, johtava asiantuntija Taina Laajasalo, THL 

13.05-13.30 Toteumien seurannan tulokset, ylilääkäri Outi Linnaranta ja asiantuntija Juho Happonen, THL  

13.30–13.40 Tauko  

13.40–15.00 Käyttöönoton kuulumiset alueilta: 

Etelä-Suomen yhteistyöalue: Suunnittelija Jenni Nikander, Lapsi- ja perhepalvelut, Itä-Uusimaa   

Sisä-Suomen yhteistyöalue: Asiantuntijahoitaja Anu Ahola, Etelä-Pohjanmaan aluevastaava, EPPSHP ja kuraattorien esihenkilö Tiina Hauta, Seinäjoki.  

Itä-Suomen yhteistyöalue: Palvelupäällikkö Sirpa Ahola-Lyytikäinen, Lasten- ja nuorisopsykiatria, Kasvatus -ja perheneuvola, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  

Länsi-Suomen yhteistyöalue: Projektikoordinaattori Tiina Louhi, Tulevaisuuden sote-keskushanke, nuorisopsykiatrian yksikkö  

Pohjois-Suomen yhteistyöalue:  

Apulaisosastonhoitaja Tiina Lerbacka, nuorisopsykiatrian poliklinikka, Soite.  

Projektipäällikkö Tiina Puotiniemi, mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa.  

Projektipäällikkö Pirjo Kyyrönen, Tu­le­vai­suu­den so­siaa­li- ja ter­veys­kes­kus Kai­nuu­seen - Hel­pos­ti lä­hel­lä­si (HEL­LÄ).  

 

15.00–15.15 Yliopistosairaaloiden yhteistyön kuulumiset, osastonylilääkäri Riitta-Kerttu Kaltiala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  

15.15-15.30 Verkostotapaamisen päätös, Outi Linnaranta, Anu Vähäniemi ja Hanne Kalmari, THL