Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysketjujen haasteet ja ratkaisut –webinaari

Maanantai 4.4.2022 klo 12.00 – 16.00

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintojen eri osapuolet ovat informoineet palvelujen kuormittuneisuudesta. Sote-uudistuksen mukanaan tuoma integraatio ja uudet palvelumuodot (mm. 116117-päivystysapu, digitalisaatio, kotiin vietävät arviointi- ja hoitopalvelut) ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ratkaista ongelmia.

Tavoitteet

Tämän webinaarin tavoitteena on nostaa yhteiseen keskusteluun eri toimijoiden näkökulmat nykyisen sote-päivystysjärjestelmän ongelmista ja tarvittavista toimenpiteistä sekä käsitellä yhdessä paneelin avulla haasteisiin ratkaisuja.

Kohderyhmä

Webinaari on tarkoitettu sote-uudistuksen toimeenpanossa päivystystoiminnan uudistamista valmisteleville, sote-päivystysketjujen parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, eri viranomais- ja muille tahoille (Hätäkeskuslaitos, DigiFinland Oy) sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Alustava ohjelma ma 4.4.2022
Klo 12.00    Tilaisuuden avaus, erityisasiantuntija Lasse Ilkka, STM
Klo 12.15    Nykytilanteen taustoitus (toimintavolyymit, haasteet ja alustavat ajatukset ratkaisuista) päivystysketjun eri                                        tahojen näkökulmista (a 15 min) + keskustelu

  • Hätäkeskuslaitos, toimialapäällikkö Ari Ekstrand, Hätäkeskuslaitos
  • Päivystysapu (116117), lääketieteellinen johtaja Leena Soininen, DigiFinland Oy
  • Ensihoitopalvelu, ylilääkäri, linjajohtaja Markku Kuisma, HUS
  • Sosiaalihuollon päivystyspalvelut, palvelujohtaja Sirpa Kuronen, Turun kaupunki
  • Terveydenhuollon päivystyspalvelut, professori, ylilääkäri Jouni Kurola, PSSHP

Klo 13.50    Tauko
Klo 14.15    Paneeli: Ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysketjun kehittämiseen, esitelmöitsijät ja                                                        erityisasiantuntija Kaisa Saarinen, STM    
Klo 15.30    Ajankohtaisia asioita, erityisasiantuntija Viljami Lampilinna, THL
Klo 15.45    Miten eteenpäin, tilaisuuden yhteenveto ja päätös, lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, STM

Lisätietoja tilaisuudesta voi pyytää tarvittaessa lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsältä tai erityisasiantuntija Lasse Ilkalta, sähköpostit muotoa [email protected]