Ikätukiverkoston ensimmäiset verkostopäivät

Keskiviikko 6.4.2022 klo 12.00 –  15.30

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työskenteletkö ikääntyneiden ihmisten ja heidän asioidensa parissa? Kaipaatko tuoreita ajatuksia ja virkistystä nykyiseen tekemiseesi? Kiinnostaako sinua teknologioiden käytön ratkaisut ikääntyneiden arjen tukemisessa? Jos vastasit kyllä, tule mukaan Ikätukiverkoston ensimmäiseen verkostopäivään sote-ammattilaisille ja sen sidosryhmille. Tämän tilaisuuden teemana on teknologiat ikäihmisten palveluissa. Tilaisuus alkaa tietoiskuilla, ja jatkuu työpajaosuudella, jossa osallistujat pääsevät kertomaan tarpeistaan ikätukiverkostolle.

Mikä on ikätukiverkosto?

 • Ikätukiverkosto on uusi THL:n koordinoima, yhdenvertaisuutta korostava verkosto. THL:n koordinaatioryhmä koostuu ikääntyneiden palveluiden, tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijoista ja osaltaan vastaa verkoston sujuvasta toiminnasta. 
 • Ikätukiverkoston kautta ikääntyneiden ja heidän asioidensa parissa työskentelevät sote-ammattilaiset ja eri sidosryhmät tulevat tietoisiksi uusimmista tutkimuksista ja hankkeista. 
 • Verkosto tarjoaa foorumin myös oman osaamisen jakamiseen ja toisilta oppimiseen. 
 • Tavoitteena myös on mahdollistaa hyvinvointialueiden tiedonvaihtoa yhteisen asiakasryhmän parissa työskentelevien kesken, nostaa puheeksi ajankohtaisia haasteita ja onnistumisia. 
 • Verkoston jäsenten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja voit olla mukana verkoston toiminnassa parhaaksi katsomallasi tavalla. 
 • THL järjestää säännöllisiä verkostopäiviä asioiden edistämiseksi. Verkostopäivät voivat vaihdella sisällöiltään, mutta sisältävät aina ajankohtaista tietoa, asiantuntijaluentoja ja mahdollisuutta ajatusten vaihtoon työpajatyöskentelyn keinoin. 

Kohderyhmä

 • Kaikki hyvinvointialueen sote-toimijat, joiden asiakkaana/potilaana on ikääntyneitä henkilöitä, mm. perusterveydenhuolto, kuntoutus, vanhuspalvelut, ensihoito ja sairaalapalvelut tms.
 • Kuntatoimijat, jotka järjestävät terveyttä edistäviä tai ennaltaehkäiseviä palveluita ikäihmisille
 • Alan järjestötoimijat
 • Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset, käykää täyttävässä KATI-ohjelman kysely, jossa antamanne tiedot viedään Innokylän Yritystorille nähtäväksi kaikille soteammattilaisille
 • Alan opettajat

Tapahtuman ohjelma ja muut tarkemmat löytyvät THL:n sivuilta:

thl.fi-tapahtumakalenteri 

 • Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton
 • Tapahtuma toteutetaan etäyhteyksin
 • Tapahtuman kielenä on suomi
 • Tapahtumaa ei tallenneta.
 • Lisätiedot: Katja Pulli, [email protected]

 

Kohderyhmät: yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet