Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Sisä-Suomen yhteistyöalue

Maanantai 11.4.2022 klo 12.00 – 15.00

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Sisä-Suomen yhteistyöalue

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään päihdepalveluihin pääsyn parantamisen teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa. 

Tavoitteena on tukea alueilla tapahtuvaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskehittämistä. Tilaisuuksissa nivotaan yhteen mielenterveysstrategiaa toteuttavia hankkeita ja alueiden kehittämistä (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja Itsemurhien ehkäisy -hankkeet).

Tilaisuuden kohderyhmää ovat alueiden esihenkilöt, kehittäjät ja asiakastyötä tekevät: mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lapsiperheiden palvelut, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketyöntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet. 

Yhteiskehittämisen osuus on erityisesti sinulle, joka vastaat mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen suunnittelusta ja eteenpäin viemisestä. 

Ohjelma

12.00 - 12.05 Tervetuloa
Tilaisuuden puheenjohtaja aluekoordinaattori Leena-Kaisa Nikkarinen, Sisä-Suomen yhteistyöalue, THL 

Päihdepalveluihin pääsyn parantamisen kehittäminen hyvinvointialueilla

12.05 - 12.20 Pirkanmaa, Projektipäällikkö Kaija Saari,  päihde- ja mielenterveyspalvelut, Pirkanmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus PirSOTE-hanke/Pirkanmaan liitto 

12.20 - 12.35 Etelä-Pohjanmaa, asiantuntija Unto Raunio, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanke, Etelä-Pohjanmaa  

12.35 - 12.50 Kanta-Häme, jalkautuva terveysneuvonta, Johanna Laakso Tukikohta -hanke, VIKTO ry ja palveluesimies Hilla Saira, A-klinikka Oy 

12.50 - 13.15 Kokemusasiantuntijatoiminta osana kuntien peruspalveluja, Etiäppäin!-hanke, projektityöntekijä Ulla Aninko-Rajala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

13.15 - 13.35 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro, Hanna Uusimäki, Mielen ry, Pirkanmaa

13.35 - 13.45 TAUKO 

Yhteiskehittäminen: miten päästä tunnistetuista kehittämiskohteista kohti konkretiaa?  

13.45 - 14.55 Erikoissuunnittelija Merja Ikäheimo, Innokylä, THL ja päätoimittaja Sari Eskelinen, Innokylä, THL

14.55 - 15.00 Päivän päätös, kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, THL 

Lisätietoja 

kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, [email protected]

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä