Sote-tulevaisuuspäivä - rahoitus- ja talouskysymykset

Torstai 21.4.2022 klo 9.30 –  13.00

Miten uudistus vaikuttaa sote-palveluiden ja pelastustoimen rahoitukseen? Minkälaisia muutoksia tuoreimmat rahoituslaskelmat sisältävät hyvinvointialueiden ja kuntien osalta? Minkälaisia vaikutuksia uudistuksella on kuntatalouteen ja tehtävien rahoitukseen?

Miten hyvinvointialueiden talouden suunnittelu on käynnistynyt?

Vuoden 2022 toinen Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä-webinaari järjestetään torstaina 21.4.2022 klo 9:30-13:00. Tilaisuudessa kysymyksiin vastaamassa ja keskustelemassa valtiovarainministeri Saarikko, Kuntaliiton, ministeriöiden, hyvinvointialueiden ja kuntakentän edustajat.