Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Länsi-Suomen yhteistyöalue

Maanantai 25.4.2022 klo 12.30 – 15.30

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Länsi-Suomen yhteistyöalue

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään päihdepalveluihin pääsyn parantamisen teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa. 

Tavoitteena on tukea alueilla tapahtuvaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskehittämistä. Tilaisuuksissa nivotaan yhteen mielenterveysstrategiaa toteuttavia hankkeita ja alueiden kehittämistä (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja Itsemurhien ehkäisy -hankkeet).

Tilaisuuden kohderyhmää ovat alueiden esihenkilöt, kehittäjät ja asiakastyötä tekevät: mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lapsiperheiden palvelut, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketyöntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet. 

Yhteiskehittämisen osuus on erityisesti sinulle, joka vastaat mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen suunnittelusta ja eteenpäin viemisestä. 

Ohjelma

12.30 - 12.35 Tervetuloa  
Tilaisuuden puheenjohtaja aluekoordinaattori Piia Astila, Länsi-Suomen yhteistyöalue, THL  

Päihdepalveluihin pääsyn parantamisen kehittäminen hyvinvointialueilla

12.35 - 12.55 Varsinais-Suomi, projektipäällikkö Niina Jalo, Turun kaupunki 
 
12.55 - 13.15 Satakunta, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, Matti Järvinen, Porin kaupunki ja Satasote  

13.15 - 13.35 Pohjanmaa, vt hankejohtaja Johanna Björkman, Pohjanmaan hyvinvointialue   

13.35 - 13.55 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro Pia Seppo, Mielle ry, Ääni kokemusasiantuntijuudelle - hanke   

13.55 - 14.10 TAUKO

Yhteiskehittäminen: miten päästä tunnistetuista kehittämiskohteista kohti konkretiaa

14.10 - 15.25 Erikoissuunnittelija Hanne Savolainen, Innokylä, THL ja erikoissuunnittelija Merja Ikäheimo, Innokylä, THL

15.25 - 15.30 Päivän päätös, kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, THL

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi [email protected]

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä