Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Pohjois-Suomen yhteistyöalue

Tiistai 26.4.2022 klo 13.00 – 16.00

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Pohjois-Suomen yhteistyöalue

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään päihdepalveluihin pääsyn parantamisen teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa. 

Tavoitteena on tukea alueilla tapahtuvaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskehittämistä. Tilaisuuksissa nivotaan yhteen mielenterveysstrategiaa toteuttavia hankkeita ja alueiden kehittämistä (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja Itsemurhien ehkäisy -hankkeet).

Tilaisuuden kohderyhmää ovat alueiden esihenkilöt, kehittäjät ja asiakastyötä tekevät: mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lapsiperheiden palvelut, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketyöntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet. 

Yhteiskehittämisen osuus on erityisesti sinulle, joka vastaat mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen suunnittelusta ja eteenpäin viemisestä. 

Ohjelma

13.00 - 13.05 Tervetuloa 
Tilaisuuden puheenjohtaja aluekoordinaattori Juha Fränti, Pohjois-Suomen yhteistyöalue, THL 

Päihdepalveluihin pääsyn parantamisen kehittäminen hyvinvointialueilla

13.05 - 13.15 Pohjois-Pohjanmaa, projektikoordinaattori Hannu Säävälä, POPsote, Mipä-ohjelma    

13.15 - 13.25 Keski-Pohjanmaa, kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila ja vastuualuejohtaja Johanna Kotamäki, Soite

13.25 - 13.35 Kainuu, projektipäällikkö Pirjo Kyyrönen, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - Helposti lähelläsi (HELLÄ).

13.35 - 13.45 Lappi, projektipäällikkö Tiina Puotiniemi, Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa

13.45 - 14.10 Hyvinvointilähete muutoksen tukena ja apuna, hyvinvointikoordinaattori/projektipäällikkö Inga Mukku, Hyvinvointilähete-hanke, Sodankylän kunta

14.10 - 14.30 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro, Kimmo Vasalampi, ENTER-hanke, Soite

14.30 - 14.45 TAUKO 

Yhteiskehittäminen: miten päästä tunnistetuista kehittämiskohteista kohti konkretiaa?

14.45 - 15.55 Erikoissuunnittelija Hanne Savolainen, Innokylä, THL ja erikoissuunnittelija Merja Ikäheimo, Innokylä, THL

15.55 - 16.00 Päivän päätös, Kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, THL 

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi [email protected]

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä