Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Etelä-Suomen yhteistyöalue

Tiistai 3.5.2022 klo 12.00 – 16.00

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, Etelä-Suomen yhteistyöalue

Webinaari, THL

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävä yhteistyöaluetilaisuus

Kansallisen verkostopäivän jälkeen järjestettävässä yhteistyöalueen tilaisuudessa syvennetään päihdepalveluihin pääsyn parantamisen teemaa alueellisten hankkeiden esimerkeillä ja mahdollistetaan alueellinen keskustelu ja toimijoiden verkostoituminen. Pääpaino on aikuisten palveluissa. 

Tavoitteena on tukea alueilla tapahtuvaa mielenterveys- ja päihdetyön yhteiskehittämistä. Tilaisuuksissa nivotaan yhteen mielenterveysstrategiaa toteuttavia hankkeita ja alueiden kehittämistä (Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja Itsemurhien ehkäisy -hankkeet).

Tilaisuuden kohderyhmää ovat alueiden esihenkilöt, kehittäjät ja asiakastyötä tekevät: mielenterveys- ja päihdepalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lapsiperheiden palvelut, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hanketyöntekijät sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Yhteiskehittämisen osuus on erityisesti sinulle, joka vastaat mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen suunnittelusta ja eteenpäin viemisestä. 

Ohjelma

 

12.00-12.05 Tervetuloa!   
Tilaisuuden puheenjohtaja aluekoordinaattori Miia Ståhle, Etelä-Suomen yhteistyöalue, THL   

12.05-12.30 Matalan kynnyksen päihdepalvelut Kymsotessa. Projektivastaava Niina Valokorpi-Hirvonen, projektityöntekijä Jaana Kanervo ja projektityöntekijä Anne Porkka. Tulevaisuuden sote-keskus –hanke, mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen, Kymsote.  

12.30-12.55 Päihtyneen ohjaus poliisin toimesta POPT – Vantaa-Keravalla kehitetyn toimintamallin esittely. Erityisasiantuntija Emmi Ikonen, Vantaa-Kerava sote - Asukkaan asialla, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen.  

12.55-13.20  Avopäihdekuntoutuspisteet Toivo ja Kipinä: Keusote avopäihdekuntoutuksen edelläkävijä! Mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies Marko Poikolainen sekä avokuntoutuspisteiden vastaavat Heidi Laanterä ja Päivi Muhonen 

13.20-13.30 TAUKO   

13.30-13.55 Mitä on hyvä pääsy päihdepalveluihin? Päihdeasiamies Tuula Sillanpää, Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry 

13.55 -14.20 Päihteitä käyttävien vanhempien palvelupolku Helsingissä. 
Projektipäällikkö, erikoissosiaalityöntekijä YTL Marjo Alatalo  ja psykososiaalisen työn (päihdepalvelut) päälliikkö Aila Ronkainen  

14.20 -14.40 Kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen.  

14.40-14.50 TAUKO   

14.50-15.55 Yhteiskehittäminen: miten päästä tunnistetuista kehittämiskohteista kohti konkretiaa? 

Erikoissuunnittelija Hanne Savolainen, Innokylä, THL ja erikoissuunnittelija Merja Ikäheimo, Innokylä, THL 

15.55 -16.00 Päivän päätös. Kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, THL  


Lisätietoja 

kehittämispäällikkö Anu Vähäniemi, [email protected]

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä