Psykiatrian ja päihdetyön johtajien verkostopäivä

Perjantai 13.5.2022 klo 9.00 –  15.00

Tavoite

Mielenterveysjohtamista tarvitaan valtakunnallisella, alueellisella ja kunnan tasolla sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Mielenterveysjohtamista tukee kansallinen psykiatrian ja päihdejohtajien verkosto.

Tilaisuudessa välitetään ajankohtaista tietoa psykiatriaan, mielenterveystyöhön ja päihdetyöhön liittyen. Samalla saadaan välitettyä ajankohtaista tietoa ilmiöistä ja teemoista käytännön toimijoilta valtakunnalliselle tasolle. Eri toimijoiden verkostoituminen mahdollistaa yhteistä kehittämistä ja hyvien toimintamallien leviämistä.

Kohderyhmä 

Psykiatrian ja päihdealan johtajat, mielenterveystyötä kehittävät johtajat.

Ohjelma

Päivän aikana eri toimijat käsittelevät mielenterveysjohtamisen kannalta ajankohtaisia teemoja.

Ohjelma päivitetään myöhemmin. 

Linkki thl.fi tapahtumakalenteriin. Ohjelma päivitetään vielä lähemmin.