Verkkoseminaari työelämän kehittämisestä

Maanantai 30.5.2022 klo 13.00 – 15.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Webinaari, STM

Sosiaali- ja terveysministeriön Uudet mallit työelämään ja palvelujärjestelmään – työelämäohjelmien yhteinen verkkoseminaari pureutuu työelämän muutokseen ja hallitusohjelman työelämäohjelmien tavoitteisiin.

Miten palvelujärjestelmään syntyy ja juurtuu uusia malleja, jotka lisäävät hyvinvointia, kilpailukykyä ja tuottavuutta? Millä keinoilla vauhditetaan osaamistarpeiden ennakointia ja kehittämistä sekä pidennetään työuria? Miten hyvinvointi tuodaan osaksi strategiatyötä?

Vuorovaikutteisessa tilaisuudessa kuullaan myös esimerkkejä työpaikoilta ja palvelujärjestelmästä, miten työelämän uusia malleja on otettu käyttöön ja miten ne ovat tukeneet hyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistavat tulevien hyvinvointialueiden elinvoimaa.

Seminaari on suunnattu hyvinvointialueille, kunnille, yliopistoille ja korkeakouluille, yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. 

Tutustu seminaarin ohjelmaan [hyperlinkki: Verkkoseminaari työelämän kehittämisestä - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)]
 

Kohderyhmät: hyvinvointialueet, järjestöt ja yhteisöt, kunnat, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset