Toimintamallit Innokylään -verkkoklinikka

Torstai 2.6.2022 klo 12.30 – 14.00

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Onko toimintamalli vielä kuvaamatta Innokylään? Innokylä järjestää toimintamallien kuvaamisen tueksi verkkoklinikan kansallisten kehittämisohjelmien hanketoimijoille.

Tule kuvaamaan toimintamalliasi Innokylään yhdessä. Tilaisuudessa on lyhyt alustus, jossa kerrotaan ja näytetään, miten toimintamallien kuvaaminen Innokylään tapahtuu. Tilaisuuden aikana jokainen voi itsenäisesti tehdä toimintamallikuvauksen/-kuvaukset Innokylään. Tässä tukena ovat Innokylän asiantuntijat. 

Toimintamallien kuvaamisen hyödyt:

  • Alueiden kehittämistyö yhtenäisellä tavalla näkyväksi  
  • Väylä markkinoida kehitettyjä tai kehitteillä olevia ratkaisuja
  • Mahdollistaa vertaiskehittämisen ja -oppimisen eri alueiden kesken
  • Yhteystiedot tulevat kaikkien saataville

Työskentelyn sujuvoittamiseksi toivomme, että käytte ennen tilaisuutta rekisteröitymässä Innokylään (https://innokyla.fi/fi/user/register).


Voit myös kehittäjäjoukkosi kanssa koota etukäteen seuraavia tietoja, jotka toimintamallin kuvaamisessa on keskeistä kirjata:

  1. toimintaympäristöä, jossa malli on kehitetty ja/tai otettu käyttöön
  2. tiivistää ratkaisun perusidea napakkaan muotoon
  3. kuvata toimintamallin keskeisiä käyttöönottoon liittyviä ehtoja (tarvittava osaaminen, toimijoiden tehtävät, resurssit, periaatteet, lainsäädännölliset tekijät, jne)
  4. koota arviointitietoa muutoksesta, jonka toimintamallin käyttöönotto on saanut aikaan alueellanne tai tietoa siitä, miten aiotte muutosta mitata. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä linkistä